Musikteori 1, August 2015 | Skriftlig Eksamen STX

Dette er en vejledende besvarelse af Musikteori 1 fra den skriftlige eksamen i Musik A-niveau på STX i august 2015. Du kan bruge besvarelsen som et retteark til din opgave, hvis du var til musikeksamen i august 2015, men den kan også anvendes som hjælp til at løse Musikteori 1 i den skriftlige eksamen generelt.

Den første delprøve af den skriftlige eksamen i Musik A-niveau på STX – den der hedder Musikteori 1 - består altid af de samme fem opgaver. Du bliver derfor meget klogere på, hvordan du griber eksamen an, hvis du læser en god besvarelse fra tidligere år.

Til hver opgave har vi lavet en uddybende beskrivelse af teorien bag besvarelsen. Med den får du indsigt i, hvorfor netop dét svar er rigtigt, så du kan blive bedre til selv at løse Musikteori 1.

Opgave 1: Akkordlæsning

Opgave 1 består af otte akkordlæsningsopgaver. Ud fra noderne skal du læse de korrekte akkorder og skrive becifring til. I eksamenssættet august 2015 finder du blandt andet eksempler på:

 • Formindsket firklang
 • Dur-septimakkord
 • Molakkord med terts som bastone

Se eksempler på de mest typiske akkorder og lær hvad man skal være særligt opmærksom på i Akkordlæsning.

Opgave 2: Harmonisk analyse

I denne opgave skal du analysere funktionsharmonik på 12 akkorder. Det vil sige, at du skal finde akkordernes funktion i stykket og notere de rigtige funktionstegn. I dette eksamenssæt er der blandt andet:

 • Tonika-stedfortræder
 • Parallelakkorder
 • Bidominant til subdominant

Lær hvordan du lettest tyder akkordernes funktion og se eksempler på typiske fejl.

Opgave 3: Harmonisering

I Opgave 3 skal du lave en Harmonisering en kort melodi. Det vil sige, at du skal harmonisere den med akkorder, der passer til melodiens toner. Det kan gøres på flere måder, og derfor har vi skrevet en uddybende forklaring af, hvorfor de valgte akkorder fungerer godt bestemte steder i melodien. I denne besvarelse finder du blandt andet:

 • Mol-, dur- og septimakkorder
 • Skuffende opløsning
 • Forklaring af kvart-sekst-forudhold

Lær teorien bag en god harmonisering så du har helt styr på det til eksamen.

Opgave 4: Melodisk analyse

I Opgave 4 skal man lave en melodisk analyse af en kort melodi. På Studienet har vi lavet en længere og mere grundig besvarelse end den, du har tid til at lave til eksamen. Du skal derfor se denne besvarelse som en inspiration til, hvad du kan komme ind på i din melodiske analyse. I denne besvarelse kommer vi blandt andet ind på:

 • Melodiske sekvenser
 • Opdeling i formled
 • Ambitus

Få overblik over hvad der er godt at have med i en melodisk analyse.

Opgave 5: Hørelære

I den sidste opgave i Musikteori 1 skal man aflytte et totakters ostinat. Det har dog ikke været muligt at skaffe lydfilen til dette eksamenssæt, hvorfor opgave 5 desværre ikke er besvaret. Se eksamenssættet fra August 2014 eller tidligere år for eksempelbesvarelser på Opgave 5: Hørelære.

Teksten herover er kun et uddrag. Køb medlemskab for at læse den fulde tekst.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind

Musikteori 1, August 2015 | Skriftlig Eksamen STX

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.