Musikteori 1, Maj 2014 | Skriftlig Eksamen STX A

Dette er en vejledende besvarelse af Musikteori 1 fra den skriftlige eksamen i Musik A-niveau på STX i maj 2014. Besvarelsen kan bruges som et retteark til din eksamensopgave, hvis du var oppe i maj 2014, men i den kan du også finde hjælp til at løse Musikteori 1 i den skriftlige musikeksamen generelt. Så hvis du kunne tænke dig at blive bedre til musikteori, er det her et godt redskab!

Du finder en uddybende beskrivelse af teorien bag besvarelsen til hver opgave. Den giver dig indsigt i, hvorfor netop dét svar er rigtigt, så du kan blive bedre til musikteori generelt, selvom du ikke var oppe til denne specifikke musikeksamen.

Musikteori 1 til den skriftlige eksamen i Musik A-niveau på STX indeholder altid de samme fem opgaver. Derfor kan du få rigtig meget ud af at læse en god eksamensbesvarelse fra tidligere år.

Opgave 1: Akkordlæsning

I denne opgave skal du læse ni akkorder ud fra et udleveret nodemateriale. Opgaven skal træne din evne til at læse noder og skrive becifringer. I dette eksamenssæt er der eksempler på en:

 • Mol7b5-akkord
 • Dim firklang
 • Septimakkord med anden bastone

Med Studienet bliver du bedre til at løse opgaver i akkordlæsning og lærer, hvilke typiske fejl man skal være særligt opmærksom på.

Opgave 2: Harmonisk analyse

Opgave 2 består af en harmonisk analyse. I denne opgave skal du sætte funktionstegn til 13 becifringsakkorder. Dette eksamenssæt indeholder blandt andet:

 • Tonika-stedfortræder
 • Vekseldominant
 • Bidominant til subdominant

Med Studienets vejledning kan du blive bedre til at tyde funktionerne rigtigt, så du giver dig selv de bedste muligheder for at få en god karakter til musikeksamen.

Opgave 3: Harmonisering

I Harmoniseringsopgaven får du udleveret en melodi, som du skal sætte de rigtige akkorder til. Man kan dog harmonisere en melodi på flere måder, så vi har skrevet en uddybende forklaring af, hvorfor vi har valgt at bruge bestemte akkorder bestemte steder i melodien. I denne besvarelse er der blandt andet brugt:

 • Parallel-akkorder
 • Kvart-sekst-forudhold
 • Beskrivelse af ledetoner

Få adgang til en beskrivelse af hvordan man laver en Harmoniseringsopgave til et 12-tal og lær teorien bag.

Opgave 4: Melodisk analyse

Opgave 4 er en kort analyse af en udleveret melodi. Studienets udgave er en længere og mere grundig besvarelse end den, du vil kunne nå at lave til eksamen. Til gengæld kan du bruge den som inspiration til hvilke rytmiske og melodiske elementer, der kan indgå i en melodisk analyse. I denne besvarelse har vi blandt andet beskrevet:

 • Ambitus
 • Anvendelse af måltoner
 • Sekvensering

Få styr på de analyseområder du skal komme ind på i din melodiske analyse.

Opgave 5: Hørelære

I den sidste opgave skal man aflytte keyboard, bas, hi-hat, lilletromme og stortromme i et totakters ostinat. Det har desværre ikke været muligt at skaffe lydfilen til eksamenssættet fra maj 2014, hvorfor opgave 5 ikke er besvaret.

Teksten herover er kun et uddrag. Køb medlemskab for at læse den fulde tekst.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind

Musikteori 1, Maj 2014 | Skriftlig Eksamen STX A

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.