Musikteori 1, August 2012 | Skriftlig Eksamen STX A

Dette er en vejledende besvarelse af Musikteori 1 fra den skriftlige eksamen i Musik A-niveau på STX i august 2012. Besvarelsen kan anvendes som retteark til din eksamensopgave, hvis du var til eksamen i august 2012, men du kan også bruge den som hjælp til at løse opgaver i Musikteori 1 generelt.

Musikteori 1 til den skriftlige eksamen i Musik A-niveau på STX består altid af de samme fem opgaver. Du kan derfor lære meget om, hvordan du bedst griber eksamen an, hvis du læser en god besvarelse fra tidligere år.

Ved hver opgave finder du en uddybende beskrivelse af teorien bag besvarelsen. Når du læser den, vil du lettere forstå, hvorfor vi har valgt netop dét svar frem for et andet. Det hjælper dig til selv at give det rigtige svar til din eksamen og gør dig stærkere i musikteori generelt.

Opgave 1: Akkordlæsning

Opgave 1 består i dette eksamenssæt af 10 akkordlæsningsopgaver. Her skal du læse noderne og skrive de korrekte becifringer. Besvarelsen fra august 2012 indeholder blandt andet eksempler på:

 • Mol-septimakkord
 • Formindsket firklang
 • Terts og kvint som bastone

Lær at læse de mest typiske akkorder og få tips til hvad du skal være ekstra opmærksom på.

Opgave 2: Harmonisk analyse

I Opgave 2 skal du lave en funktionsharmonisk analyse. Det vil sige, at du skal sætte funktionstegn til 17 becifringsakkorder. Dette eksamenssæt indeholder blandt andet:

 • Subdominant med tilføjet sekst
 • Dominantseptim
 • Den tonale kadence

Lær at tyde akkordernes rette funktion og bliv opmærksom på de typiske faldgruber.

Opgave 3: Harmonisering

I denne opgave skal du harmonisere en kort melodi – altså sætte akkorder til den. Det kan gøres på flere måder, og vi har derfor skrevet en uddybende forklaring af, hvilke akkorder vi har brugt og hvorfor. På den måde kan du forstå tankegangen bag besvarelsen og lære at harmonisere med eksempelvis:

 • Parallel-akkorder
 • Ledetoner
 • Septimakkorder

Få styr på teorien bag en god harmonisering så du er sikker i opgaven til  din eksamen.

Opgave 4: Melodisk analyse

I Opgave 4 skal du analysere en kort melodi. Den melodiske analyse, du finder her på Studienet, er længere og mere grundig end den, du har tid til at lave til eksamen. Du skal derfor se denne besvarelse som en inspiration til, hvad du kan komme ind på i din melodiske analyse, og ikke som et eksempel på hvor lang en melodisk analyse skal være til Musikteori 1. I denne besvarelse kommer vi blandt andet ind på:

 • Ambitus
 • Retningsbestemt melodik
 • Rytmiske figurer

Få overblik over hvilke analytiske parametre du kan komme ind på i en melodiske analyse.

Opgave 5: Hørelære

I den sidste opgave skal man aflytte hi-hat, stortromme, lilletromme, bas og keyboard i et to-takters ostinat. I dette eksamenssæt finder du blandt andet:

 • Punkterede noder i bassen
 • 1/2-, 1/4- og 1/8-pauser
 • 16.-dele i lilletromme

Se efter om du svarede rigtigt i Opgave 5: Hørelære til din eksamen.

Teksten herover er kun et uddrag. Køb medlemskab for at læse den fulde tekst.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind

Musikteori 1, August 2012 | Skriftlig Eksamen STX A

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.