Musik eksamen

Forbered dig til din Musikeksamen med Studienet. På denne side har vi lavet en oversigt over eksamensformerne i Musik i gymnasiet.

Her kan du læse om, hvad der venter dig, hvis du skal til eksamen i Musik.

Skriftlig eksamen i Musik

Den skriftlige musikeksamen er udelukkende for elever med Musik på A-niveau. Den tager i alt fem timer og er opdelt i to prøver, der kommer lige efter hinanden.

Musikteori 1

Den første delprøve til den skriftlige musikeksamen hedder Musikteori 1 og varer en time. Musikteori 1 består af fem små opgaver, der tester forskellige evner inden for musikteori. Selvom det er relativt korte opgaver, skal man arbejde ret hurtigt for at nå alle opgaverne på en time.

Det er til gengæld altid de samme fem opgavetyper, du skal igennem i Musikteori 1, nemlig:

 1. Akkordlæsning
 2. Harmonisk analyse
 3. Harmonisering
 4. Melodisk analyse
 5. Hørelære

Man kan derfor gøre det lettere for sig selv ved at øve sig på opgavetyperne og se gode eksamensbesvarelser fra tidligere eksamener.

Studienets grundige vejledning til Musikteori 1 gennemgår alle opgavetyperne i dybden, klik her for at læse den!

Vi har også lavet besvarelser til topkarakter af alle Musikteori 1 eksamenssæt de sidste mange år, de kan være en stor inspiration til din egen eksamen. 

Du kan se Studienets vejledende løsninger til tidligere eksamenssæt i Musikteori 1 her.

2017-ordningen

I 2017-ordningen, som gælder for alle, der er startet efter august 2017, er den skriftlige eksamen ændret. Du skal stadig løse 5 opgaver i Musikteori 1, som er som følger:

Opgave a - Akkordlæsning
Opgave B1 - Harmonisk analyse 1 (klassisk musik)
Opgave C - Melodisk analyse
Opgave D - Rytmisk analyse
Opgave B2 - Harmonisk analyse 2 (rytmisk musik)

Det vil sige, at du ikke skal lave harmonisering eller hørelære.

Musikteori 2

Den anden delprøve til skriftlig eksamen i musik varer fire timer. Musikteori 2 er mere kreativ end Musikteori 1. I denne del skal du nemlig lave en harmonisering og/eller udsættelse af en længere melodi. Der er fem forskellige af disse typer opgaver, du kan vælge i mellem, men du skal kun lave én af dem. De fem opgavetyper er:

 1. Harmonisering og udsættelse af koralmelodi
 2. Vokalarrangement
 3. Udsættelse af pop-rocksang
 4. Udsættelse af jazz standard-sang
 5. Tre delopgaver, én fra hver af hovedgrupperne; Harmonisering, Vokalsats og Rytme

Du bestemmer selv, hvilken af disse fem opgaver du vil løse, men som regel anbefaler din lærer dig at tage den type, I har brugt mest tid på i undervisningen.  Du kan se Studienets vejledende løsninger til tidligere eksamenssæt i Musikteori 2 her.

Ligesom til Musikteori 1 har vi lavet en grundig vejledning til alle opgaverne, du kan vælge, i Musikteori 2.

Læs vores webbog Eksamenstræning Musikteori 2 for en detaljeret gennemgang af hvordan du kan gribe alle opgaverne i den musikeksamen an!

2017-ordningen

I 2017-ordningen, som gælder for alle, der er startet efter august 2017, er den skriftlige eksamen ændret. Du skal nu løse en ud af tre opgaver i musikteori 2:

Opgave E1: Vokalarrangement
Opgave E2: Poprockarrangement
Opgave E3: Jazzarrangement

Det vil sige, at du ikke kan vælge en opgave i koralharmonisering.

Mundtlig eksamen i Musik

Den mundtlige eksamen i musik består på alle niveauer af en teoretisk og en praktisk del. Den teoretiske del kaldes også for Musikkundskab og den praktiske for Musikudøvelse. Sammenlagt tager de under en time, men man kan risikere, at de blive fordelt over flere dage.

NB: Der er ingen ændringer i den mundtlige eksamen på 2017-ordningen.

Musikkundskab

Denne del af den mundtlige eksamen handler om både musikkundskab, -teori og -historie. Du skal derfor vise, at du har viden om disse områder. Det gør du gennem en analyse af et musikalsk værk, som ikke er kendt i forvejen. I nogle tilfælde, hvis værket er meget omfattende eller kompliceret, kan man dog blive eksamineret i kendt stof. 

Man trækker et musikstykke og har så en times forberedelse med en musikafspiller og et tangentinstrument til rådighed. Selve eksaminationen tager omtrent 30 minutter inklusiv lærer og censors votering og karaktergivning.

Musikudøvelse

I den anden del af den mundtlige musikeksamen skal man demonstrere solospil, solosang, sammenspil og korsang. Man skal være med i fremførelsen af to musikstykker, og her er det et krav, at man får vist, at man både kan spille og synge alene såvel som sammen med andre.

Der er ikke nogen specifik tidsgrænse man skal overholde, men det forventes, at de to musiknumre sammenlagt tager omtrent 10 minutter.

Man får én samlet karakter, og Musikkundskab og Musikudøvelse vægtes ligeligt.

Gode råd til eksamen

Når du skal til eksamen i Musik, er der flere ting, du kan gøre for at gøre det lettere for dig selv.

 1. Følg med i undervisningen! Det kan virke banalt, men især i musik kan mange af de opgaver, I laver i løbet af skoleåret, overføres direkte til eksamen. Det kan derfor godt betale sig at få styr på sine afleveringer. Hvis du har brug for lidt ekstra hjælp til at få helt styr på musikteorien,bør du kigge i vores store webbog Nodelære, der indeholder grundige forklaringer af alt det basale musikteori.
 2. Tro på dig selv! Mange bliver nervøse ved almindelige mundtlige eksamener, så når den mundtlige eksamen består i, at du skal synge foran en masse mennesker, kan det løbe helt løbsk. Det er derfor ekstra vigtigt til musikeksamen, at du tager en dyb indånding og tror på dig selv. Din præstation bliver meget bedre, hvis du bare giver slip på dine bekymringer og synger igennem – det kan lærer og censor også mærke.
 3. Lad musik blive en hobby! Musik kan være et af de sjoveste fag i gymnasiet, og det er vigtigt at udnytte. Så dyrk musikken – start et band, begynd til klaverundervisning, eller vær med i skolens kor. Det er super sjovt, og du vil blive overrasket over, hvor stor betydning det har for din musikforståelse, at du har praktisk erfaring med faget. Nodelæsning såvel som musikudøvelsen bliver lettere, hvis du har det sjovt med musikken ved siden af skolen.
 4. Øv dig på tidligere eksamenssæt! Formen på både den mundtlige og skriftlige musikeksamen har stort set ikke ændret sig de sidste mange år. Derudover er det altid de samme opgavetyper, du kommer op i til eksamen. Det er derfor en stor hjælp at se, hvordan tidligere eksamenssæt er blevet løst til topkarakter. På den måde kan du øve dig til din eksamen ved at løse sæt fra andre år. Her på Studienet kan du finde flere eksempler på besvarelser af Musikteori 1, og vi har også eksempelbesvarelser af opgaverne i Musikteori 2.

God fornøjelse!