Mediefag Eksamen

Få hjælp til at forberede dig til eksamen i Mediefag. Her vil vi hjælpe dig med at få overblik over de mest nødvendige ting, inden du skal aflægge prøve på den store dag.

Her på siden hjælper vi dig i gang med en effektiv forberedelse, gode råd og tips til eksamen samt overblik over noter til Mediefaget.

Hjælp til mundtlig eksamen

Du kan få hjælp til mundtlig eksamen og til din forberedelse. I Studienets eksamensvejledning til mundtlig eksamen i Mediefag gennemgår vi trin for trin, hvad du bør have fokus på i din forberedelse og hvilke hjælpemidler, du kan bruge. Du får desuden gode råd til at komme godt igennem eksamen.

Hvordan foregår Mediefagseksamen?

Til eksamen i Mediefag afholdes der en mundtlig prøve, som består af to dele: en gruppedel og en individuel del i teoretisk-analytisk stof.

Gruppedel

Omdrejningspunktet for gruppedelens eksamen er eksamensproduktet. Her skal hver elev i gruppen lave et oplæg og en diskussion af produktet. Resten af gruppedelens eksamen består af en samtale mellem lærer, censor og gruppens elever.

Til gruppedelen på B-niveau er der afsat 15 minutter pr. elev og maks. 60 minutter til eksamenstiden.

Til gruppedelen på C-niveau er der afsat 10 minutter pr. elev og maks. 40 minutter til eksamenstiden.

Individuel del

Den individuelle del baseres på en prøve i det teoretisk-analytiske stof, som bygger på film og tv-forløb, du har været med til at gennemgå i undervisningen. Her skal du trække et spørgsmål, som består af et uddrag af et medieprodukt, som du skal analysere.

Forberedelsestiden til eksamen på B-niveau lyder på 60 minutter, og den efterfølgende samtale med lærer og censor er ca. 30 minutter.

Til den individuelle del med teoretisk-analytisk stof på C-niveau vil der blive givet ca. 30 minutters forberedelsestid og ca. 30 minutters eksamenstid.

Til den individuelle eksamen er det vigtigt, at du har styr på stoffet, som I har gennemgået i undervisningen i Mediefag. Dette betyder altså, at du skal have styr på dine noter. Har du ikke været den mest flittige til at skrive noter til timerne, kan du finde dybdegående noter til Mediefag på Studienet.dk her: