Matematik eksamen: Studienets vejledninger

Her finder du Studienets vejledninger til eksamen i matematik på STX, HHX og HF. Med vores målrettede eksamensvejledninger får du en plan for din forberedelse, materialer til brug for at øve dig og masser af vejledning til selve eksamen.

Du kan klare din eksamen i matematik med ro og opnå et godt resultat, hvis du forbereder dig.

Du har gode muligheder i matematik for at forberede dig til den mundtlige og/eller skriftlige eksamen.

Du kan ikke vide på forhånd præcis hvilke spørgsmål, der kommer til eksamen. Men du kan forberede dig på de typer af opgaver, som du møder til den mundtlige og skriftlige prøve - og dermed lave en god besvarelse til eksamen. Det får du hjælp til i Studienets vejledninger til matematik eksamen.

Hjælp til mundtlig matematik eksamen

Her finder du målrettede vejledninger, som hjælper dig med en effektiv forberedelse til mundtlig matematik:

Vejledning til mundtlig matematik på STX:

Vejledning til mundtlig matematik på HF:

Vejledning til mundtlig matematik på HHX:

Hjælp til skriftlig matematik eksamen

Forbered dig på opgavetyperne med hjælp fra Studienets vejledninger til skriftlig matematik eksamen:

Skriftlig matematik på STX:

Skriftlig matematik på HF:

Skriftlig matematik på HHX:

Skriftlig matematik på HTX:

Vejledningerne hjælper dig både til en struktureret og effektiv forberedelse og til at klare selve eksamen på en god måde.

Med en god forberedelse er du et skridt nærmere en god karakter til eksamen i matematik!

Hvordan foregår eksamen i matematik?

Den mundtlige eksamen

Til den mundtlige eksamen i matematik på A, B og C-niveau vil du på forhånd kende til et X antal spørgsmål (det er typisk omkring 10-15 styks), som dækker over alle emner i har gennemgået i undervisningen.

Til selve eksamenen trækker du et af disse spørgsmål, som du skal gennemgå ved tavlen for lærer og censor. Du starter ud med at præsentere emnet, du har valgt, hvorefter du gennemgår dit oplæg til dit spørgsmål og emne.

Herefter vil resten af eksamen bestå af en faglig samtale med elev, lærer og eventuelt censor.

Den skriftlige eksamen

Modsat den mundtlige eksamen, er der forskel på den skriftlige eksamen alt afhængig af, hvilket niveau du har det på. Herunder kan du se, hvordan de skriftlige eksamener i matematik foregår på hhv. A, B og C-niveau.

Den skriftlige eksamen på A-niveau varer 5 timer og består af to delprøver:

  1. Delprøve uden hjælpemidler. Denne de består af 6 spørgsmål, som skal besvares uden brug af hjælpemidler indenfor 1 time.
  2. Delprøve med hjælpemidler. Denne del består af 19 spørgsmål, som skal være besvaret indenfor de resterende 4 timer. Til denne del er alle hjælpemidler tilladt – udover internettet naturligvis.

Den skriftlige eksamen på B-niveau varer 4 timer og består af to dele:

  1. Delprøve uden hjælpemidler. 6 spørgsmål som skal besvares indenfor 1 time.
  2. Delprøve med hjælpemidler. 14 spørgsmål som skal besvares indenfor 3 timer. Alle hjælpemidler – udover internettet – er tilladt.

Den skriftlige eksamen på C-niveau er 3 timer lang og består af 15 spørgsmål, hvor du må anvende alle hjælpemidler – udover internettet. Til eksamen på C-niveau skal du ikke aflægge prøve i delen uden hjælpemidler.

Gode råd til matematik eksamen

De fleste elever ser frem til matematik eksamen – nogle vil have den overstået, mens andre føler sig stærkest i faget. Er du en af eleverne, der ikke er så glade for matematik eksamen, har vi her nogle råd til dig, så du lettere kan komme helskindet igennem eksamen.

Hav styr på dit materiale

Det er en god idé at have styr på dine noter til matematik. På de fleste matematikhold, vil du få udleveret et ark med en oversigt over spørgsmål til den mundtlige eksamen. Sørg for at udarbejde en disposition til dig selv for hvert spørgsmål på arket. På Studienet kan du finde et eksempel på en disposition for både matematik på B og C-niveau.

Til den skriftlige eksamen vægter alle opgaver det samme. Det er derfor vigtigt, at du ikke bruger for lang tid på én opgave og ligeledes heller ikke bruger for kort tid på én opgave. Du kan f.eks. vælge at anvende 10 minutter til hvert spørgsmål og til sidst bruge 30 minutter på at gennemlæse din opgave og udregne opgaver, som du ikke nåede i første omgang.

Lad være med at springe over hvor gærdet er lavest

Hvis du støder på en opgave, som du synes ser ret besværlig ud, så lad vær med at spring den over. Hvis du springer en opgave over, vil du med garanti få 0 point for besvarelsen. Hvis du derimod forsøger at lave en besvarelse, så godt som du nu kan, vil den aldrig kunne trække ned.

Bliv fuldstændig klar til din matematik eksamen nu! Find dit fagniveau og din ungdomsuddannelse på toppen af siden og kom i gang med det samme.