Markedskommunikation eksamen

Bliv klar til eksamen i Markedskommunikation med hjælp fra Studienet. Her kan du læse mere om eksamen – herunder hvordan eksamen foregår, hvilken opgavetype du kan støde på og hvordan du forbereder dig bedst muligt hertil.

Hvordan foregår eksamen i Markedskommunikation?

Markedskommunikation eksamen består af en mundtlig prøve. Der findes to forskellige prøveformer, som det er op til skolen, hvorvidt eleverne på skolen skal aflægge eksamen i prøveform A eller B. Herunder kan du læse mere om de to prøveformer.

Prøveform A

Prøveform A foregår på baggrund af et stykke ukendt tekstmateriale på 2-3 sider, som du trækker ved lodtrækning inde til eksamen. Der er ca. fire spørgsmål tilhørende tekstmaterialet, som du skal besvare til forberedelsen.

Eksamen tager ca. 30 minutter og du får en forberedelsestid på ca. 60 minutter. Selve eksamenen er formet som en samtale mellem elev, lærer og eventuelt censor.

Prøveform B

Prøveform B foregår på baggrund af delvist kendt materiale fra undervisningen og ukendt tekstmateriale på 1-2 sider med ca. 3 opgaver tilknyttet. Prøveform B er delt op i 2 dele, så du starter ud med en præsentation af dit arbejde med det kendte materiale (tager ca. 5-7 minutter), hvorefter lærer og eventuelt censor kommer med uddybende spørgsmål.

Derefter kommer anden del af prøveform B, hvor du skal tage udgangspunkt i det ukendte tekstmateriale, og denne del af prøven er formet som en samtale mellem elev, lærer og eventuelt censor.

Eksamenstiden er ca. 30 minutter og forberedelsestiden er også ca. 30 minutter.

Tidsfordelingen er 50-50, så du bruger omkring 15 minutter pr. del i prøveform B.

Få en god forberedelse

I Markedskommunikation har du arbejdet med rigtig mange emner, og derfor er det også vigtigt, at du hurtigt kan finde materiale frem fra det udtrukne emne. Den bedste måde at forberede sig op til eksamen er ved brug af noter fra undervisningen. Hvis du ikke har været den bedste i klassen til at tage noter i timen, kan du finde noter fra markedskommunikation på Studienet.