Inden eksamen

Inden eksamen kan du med fordel forberede dig hjemmefra. Her skal du have styr på pensum og dine noter til faget. Du kommer op i en tekst, du ikke har set før. Men teksten vil være af en forfatter, du kender og behandle emner, der er gennemgået i undervisningen. Derfor har du gode muligheder for at blive godt forberedt hjemmefra og få en god karakter.

Nedenfor giver vi dig hjælp til at forberede dig på de fire dele, som den skriftlige prøve består af:

1. Syntaktisk analyse

I denne del af den skriftlige eksamen skal du gøre rede for en sætnings analytiske led. 

Eksempel

Itaque ego hanc meam esse patriam prorsus numquam negabo, dum illa sit major

Det vil sige, at du skal gøre rede for helsætninger og ledsætninger samt kunne udpege: 

  • Grundled (subjekt)
  • Udsagnsled (verballed)
  • Genstandsled (objekt/direkte objekt)
  • Omsagnsled til grundled (subjektsprædikat)
  • Omsagnsled til genstandsled (objektsprædikat)
  • Hensynsled (indirekte objekt)
  • Biled (adverbialled)
  • Bindeordsled (konjunktionsled)

Til den syntaktiske analyse hører også, at du skal gøre rede for særlige sætningstyper (fx akkusativ med infinitiv og dobbelt ablativ). 

Sådan forbereder du dig

Som forberedelse til eksamen kan du øve dig på et par gamle afleveringer. Lav den syntaktiske analyse forfra uden at kigge på din gamle besvarelse eller rettelserne i den. Sammenlign derefter din nye besvarelse med den rettede opgave.

Du kan desuden med fordel øve dig i sætningsanalyse med afsnittet i vores Noter til AP om sætningsanalyse i latin.

2. Oversættelse og oversættelsesvurdering

Opgave 2 er todelt. 

I opgave 2a skal du give en mere ordret oversættelse af et afsnit af eksamensteksten.

Ved oversættelsen skal du sigte efter at oversætte så nøjagtigt som muligt og så frit som nødvendigt for at teksten giver mening på dansk og har korrekt ordstilling. Den udleverede frie over...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind