Kemi eksamen

Til eksamen i kemi kan du med fordel forberede dig med Studienets hjælp. Forberedelse er afgørende for at du kan præstere til eksamen og få en god karakter. Studienet hjælper dig med din forberedelse til kemi eksamen, så du kan forberede dig effektivt og gå til eksamen med sikkerhed for, at du er så godt forberedt som muligt. 

Forbered dig til eksamen og få en god karakter på eksamensbeviset i kemi!


Kemi skriftlig eksamen

I vores vejledning til skriftlig kemi eksamen viser vi dig, hvordan du bliver fuldstændig klar til eksamen på en enkel og effektiv måde, og du får vejledning til, hvad du skal gøre til selve den skriftlige prøve.

Her får du vejledning til skriftlig eksamen i kemi:

Kemi mundtlig eksamen

Til den mundtlige eksamen kan du forberede dig på pensum og det eksperimentelle arbejde.

Læs mere om den mundtlige eksamen i Kemi A på STX: