Under eksamen

Læs altid hele opgaven igennem, inden du går i gang med besvarelsen, så du kan danne dig et overblik over omfanget af opgaven.

Disponering af tid

Husk at disponere tiden, så du når det hele. Den skriftlige eksamen i Virksomhedsøkonomi består af 4 opgaver, der hver har et antal spørgsmål (ca. 2-5). Ved hvert spørgsmål er angivet en vejledende vægtning, som benyttes ved bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse.

Du har 4 timer til at lave din besvarelse. Afsæt tid til besvarelsen efter hvor stor vægtnin...

Teksten herover er kun et uddrag. Køb medlemskab for at læse den fulde tekst.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind