Studienets trin-for-trin vejledninger

Med Studienets trin-for-trin vejledninger får du overblik over og en enkel gennemgang af, hvordan du løser de forskellige opgavetyper til eksamen i virksomhedsøkonomi.

Her finder du trin-for-trin vejledninger til de fleste opgavetyper. Vi anbefaler, at du downloader vejledningerne, så du kan tage dem med til eksamen, hvor du ikke har adgang til internettet.

Til eksamen i virksomhedsøkonomi vægter virksomhedsanalysen 45-50 % og optræder altid, så denne type er ekstra vigtig at have styr på til eksamen. 

Virksomhedsanalyse | Vejledning til opgaver i VØ

Har du svært ved at løse den faste virksomhedsanalyse-opgave i VØ-sættene? Sidder du med spørgsmål som: * Hvilke modeller skal jeg bruge i de strategisk a...

Budgettering | Vejledning til opgaver i VØ A

Har du svært ved at løse opgaver om budgettering? Sidder du med spørgsmål som: * Hvad er et likviditetsbudget? * Hvordan får jeg opstillet et likvidit...

Investering | Vejledning til opgaver i VØ A

Har du svært ved at løse opgaver om investering? Sidder du med spørgsmål som: * Hvilke investeringsårsager findes der? * Hvilke typer af investerin...

Kapacitetsstyring | Vejledning til opgaver i VØ A

Har du svært ved at løse opgaver om knap kapacitet? Sidder du med spørgsmål som: * Hvad er kapacitetsstyring? * Hvilke opgavetyper kan jeg blive ud...

Logistik, lagerstyring og logistisk effektivitet | Vejledning til VØ

Har du svært ved at løse opgaver om logistik? (Herunder også indkøbsstyring og produktionsstyring) Sidder du med spørgsmål som: * Hvordan bestemmer jeg...

Virksomhedens rapportering | Vejledning til opgaver i VØ

Her får du en vejledning til opgavetypen Virksomhedens rapportering, som er en typisk opgave til eksamen i Virksomhedsøkonomi på B-niveau. Opgavetypen kan do...

Aktivitetsoptimering | Vejledning til opgaver i VØ A

Denne vejledning giver dig en gennemgang af de typiske eksamensopgaver fra VØ A under emnet aktivitetsoptimering og viser hvordan sådanne skal løses. I d...