Til eksamen

Sådan foregår eksamen

Den skriftlige eksamen i Afsætning A består af et opgavesæt, der skal løses på 5 timer. Eksamen foregår som udgangspunkt uden internetadgang, men din skole kan vælge at give adgang til udvalgte online hjælpemidler. 

Opgavesættet er temabaseret. Et tema kan f.eks. være rejsevaner, branding, LEGO eller Kina som marked. Opgavesættet består af 5 opgaver og et bilagsmateriale. Bilagsmaterialet indeholder information om virksomheder og deres afsætningsmæssige problemstillinger. Bilagsmaterialet kan både være videoer, artikler, billeder, figurer, tabeller, datasæt og podcasts.

Opgaverne vil variere fra sæt til sæt, men følgende gælder generelt for opgaverne:

  • Opgave 1 er enten en karakteriseringsopgave eller en redegørelse. Opgave 1 vægter mindst.  
  • Opgave 4 er en diskussion om, hvorvidt en række udsagn er korrekte. Diskussionen skal være kortfattet og præcis. Opgave 4 og 5 vægter mest.
  • Opgave 5 handler om at identificere udfordringer og diskutere mulige løsninger. Identificeringen af udfordringerne skal være forholdsvis kort. Det er diskuss
...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind