Analyse af omverdensforhold

En analyse af en virksomheds omverdensforhold indeholder informationer vedrørende virksomhedens nær- og fjernmiljø. Omverdensforholdene er inddelt efter forhold, som virksomheden selv kan påvirke, og de som ligger uden for virksomhedens rækkevidde. I forbindelse med en analyse af omverdenen vil der typisk gøres brug af omverdensmodellen og PEST-analysen. Disse forskellige informationer kan medvirke til virksomhedens samlede SWOT-analyse og hjælper herigennem med til at belyse virksomhedens muligheder og trusler i fremtiden. Herudover kan du gå ind og se nærmere på reaktioner på ændringer i omverdenen og hvordan det forventes, at den givne virksomhed vil reagere.

Strukturopbygning

Hvis du får stillet til opgave at udarbejde en analyse af en vi...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind