Afsætning eksamen

Eksamen i Afsætning kræver, at du har godt styr på modeller og teorier i faget. Her får du vejledning til den skriftlige og mundtlige eksamen. 

Få hjælp til mundtlig eksamen i Afsætning på HHX:

Få hjælp til den skriftlige eksamen i Afsætning på HHX:

Hvordan foregår eksamen i Afsætning?

Dine eksamener i Afsætning afhænger af, hvorvidt du har afsætning på A eller B-niveau. Har du Afsætning på A-niveau, skal du aflægge prøve i både mundtlig og skriftlig, hvor du på B-niveau blot skal aflægge mundtlig prøve til din eksamen

Til den skriftlige eksamen i Afsætning (Kun på A-niveau, så hvis du har Afsætning på B-niveau behøver du ikke at læse dette afsnit) tager du udgangspunkt i en rammebeskrivelse af en virksomhed og et bilagsmateriale. 

Rammebeskrivelsen kommer til at udgøre størstedelen af din opgave, som skal bestå af en beskrivelse af interne og eksterne forhold for en virksomhed, der har internationale relationer. Dette er udgangspunktet for din skriftlige eksamensopgave. Her følger dit inspirationsmateriale, som kan bestå af mindre artikler, statistikker, talmateriale eller illustrationer af modeller osv. Hele idéen med inspirationsmaterialet er at vække din kreativitet og få dig til at analysere og vurdere dine beskrivelser. 

Til den mundtlige prøve vælger dit uddannelsessted en ud af to prøveformer: 

Prøveform A

Prøveform A i den mundtlige prøve tager udgangspunkt i et ukendt tekstmateriale med et omfang på 2-3 sider med ca. 4 tilknyttet spørgsmål. Til denne prøveform får du 60 minutters forberedelsestid og 30 minutter inde til selve eksamenen. Denne mundtlige prøve former sig som en samtale mellem elev, lærer og eventuelt censor med udgangspunkt i din eksamensbesvarelse. 

Prøveform B

Prøveform B tager til dels udgangspunkt i et sammenhængende forløb, som du kender fra undervisningen og dels et ukendt stykke tekstmateriale på 1-2 sider med ca. 3 tilhørende spørgsmål. Du bliver tildelt 30 minutters forberedelsestid og 30 minutters eksamenstid. 

Selve eksamenen er todelt, med den betydning at første del består af din præsentation af arbejdet med virksomheden fra det kendte undervisningsforløb - her supplerer lærer og eventuelt censor med uddybende spørgsmål. Den anden del af den mundtlige prøve består af en faglig samtale mellem elev, lærer og eventuelt censor, og tager udgangspunkt i det ukendte stykke tekstmateriale.