Eksamen på HF

I maj og juni skal du til de skriftlige og mundtlige eksamener på HF. Vil du gerne klare dig godt igennem eksamen, er det afgørende, at du forbereder dig både fagligt og praktisk - fx får sat dine noter og andre hjælpemidler i system.

Her på Studienet finder du masser af hjælp til den faglige eksamensforberedelse i en række fag på HF. Vi har lavet målrettede eksamensvejledninger til HF 1 og 2, som guider dig i din forberedelse til eksamen, og du finder desuden noter og modeller, som du kan bruge til eksamen.

Forbered dig til HF eksamen med vores hjælp og du er på vej til et godt resultat 

Studienets vejledninger til eksamen på HF giver dig struktur på din forberedelse, så din forberedelse bliver mere målrettet og dermed mere effektiv. I vejledningerne har vi også lavet et overblik over, hvad eksamen indeholder, så du ikke bliver overrasket inde til eksamen, eller glemmer at forberede dig på en opgavetype.

Hjælp til skriftligt eksamen på HF

Hjælp til mundtlig eksamen på HF

Til de mundtlige eksamener drejer det sig først og fremmest om at have styr på pensum og have gode noter. Derudover kan der være en række værktøjer, som fx analysemetoder, som du skal bruge til eksamen. I vejledning til mundtlig eksamen på HF har vi samlet noter til faget, som du kan hente og printe. Vi guider dig i alle eksamens faser - hvordan forbereder du dig inden eksamen(hjemmefra), hvordan bruger du forberedelsestiden til eksamen bedst og gode råd til selve eksaminationen - fx typiske spørgsmål, du kan få til eksamen.

Se også: