Fransk eksamen

Find hjælp til eksamen i Fransk. Med hjælp fra Studienet kan du forberede dig og få overblik over de vigtige ting, du behøver at vide op til Fransk eksamen.

Herunder kan du finde hjælp til:

 1. forberedelse til den skriftlige prøve (hvis du har Fransk på A-niveau)
 2. forberedelse og gode råd til den mundtlige prøve
 3. hvordan den mundtlige eksamen forløber, og hvordan du kan gå derfra med en god karakter

Hvordan foregår eksamen i Fransk?

Har du Fransk på A-niveau, skal du op til både skriftlig og mundtlig eksamen. Hvis du derimod har Fransk på B-niveau, skal du kun aflægge eksamen i form af en mundtlig prøve.

Skriftlig eksamen i Fransk

Til den skriftlige eksamen i Fransk skal du oversætte en dansk tekst til fransk og yderligere besvare højst 3 af 5-7 forskellige opgaveformuleringer. Disse opgaveformuleringer vil tage udgangspunkt i opgavens billed- og tekstmateriale.

Når du sidder til den skriftlige eksamen er alle hjælpemidler tilladt – bortset fra kommunikation med omverdenen naturligvis.

Mundtlig eksamen i Fransk

Den mundtlige prøve består af tre dele med en samlet eksamenstid på ca. 30 minutter:

 1. Del 1 af prøven tager udgangspunkt i en ukendt fransksproget tekst på omkring én normal side. Denne del af prøven handler om tekstforståelse og refereres primært i dansk sammen med lærer og censor. Der er i bund og grund tale om et referat i hovedtræk på dansk af en ukendt prosatekst på fransk.
   
 2. Samtale på fransk, hvor du tager udgangspunkt i et ukendt billedmateriale om et alment emne. Det er vigtigt, at du ikke tolker denne del som en billedanalyse, men blot en opgave om at demonstrere, hvad det udleverede billedmateriale forestiller og udtrykker.

  På Studienet kan du se en elevbesvarelse, som kommer med forslag til en række gode vendinger til samtalen. Se gennemgang af billeder til Fransk eksamen her
   
 3. Præsentation på fransk af en ukendt fransksproget tekst med omfang på ca. fire normalsider.

Tekstmateriale til del 3 bliver udleveret dagen før prøven, og du får herefter 24 timers forberedelsestid til at gøre dig klar til eksamen.

Forberedelsestid til del 1 og 2 er ca. 30 minutter. I denne tid må du benytte dig af alle hjælpemidler bortset fra kommunikation med omverden og brug af internet.

Det tager som regel ikke mere end 10 minutter at fuldføre del 1 og 2, eftersom del 1 kan fremføres på kort tid.

En god forberedelse

Bag enhver god eksamen ligger der en god forberedelse. Den mest ideelle forberedelse til Fransk eksamen er gode noter og et godt overblik. Har du svært ved at finde rundt i de forskellige franske vendinger, tidsperioder, hjælpemidler til billedbeskrivelser eller grammatikregler? På Studienet kan du finde komplette noter, så du er fuldstændig klar til eksamen i Fransk!