Inden eksamen

For at få en god karakter til eksamen i Filosofi C er det vigtigt, at du forbereder dig godt hjemmefra.  Du skal have helt styr på pensum og dine noter til faget. Til din eksamen kommer du op i en tekst, du allerede har læst. Derfor kan du lave en stor del af den nødvendige forberedelse, inden selve eksamen.

  • Ryd op i dine noter til hvert emne
  • Genlæs de tekster, som I har læs…

...

Overblik og perspektivering

Læs op påde emner, I har gennemgået påklassen. Det forventes nemlig, at du kan perspektivere til emner eller filosoffer, I har arbejdet med i årets løb. 

Måske bliver du også spurgt om helt overordnede emner (fx forskellen på nytteetik og pligtetik), som du skal kunne redegøre for. Sørg derfor også for, at du har et overblik over tidsperioder og f…

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind