Erhvervsret eksamen

Her kan du finde informationer om eksamen i Erhvervsret på HHX. Vi vil så vidt muligt guide dig igennem, hvordan eksamen forløber, hvordan du kan forberede dig til den, hvilke kriterier du bliver bedømt ud fra og hvilke opgaver du kan forvente til eksamen.

Hvordan foregår eksamen i Erhvervsret?

Eksamen i Erhvervsret kan foregå ved to forskellige prøveformer. Det er din skole, der vælger, hvilken prøveform de enkelte hold på skolen skal aflægge prøve i.

Herunder går vi igennem de to prøveformer, så du er fuldstændig parat, uanset om du støder på prøveform A eller B.

Der skal kun aflægges mundtlig eksamen i Erhvervsret.

Prøveform A

Til prøveform A skal du aflægge mundtlig prøve på grundlag af et ukendt tekstmateriale og et antal spørgsmål, som du bliver tildelt 30 minutters forberedelsestid til. Tiden inde til selve eksamenen er ca. 30 minutter pr. elev.

Prøveform B

Til prøveform B skal du aflægge mundtlig prøve på grundlag af dels et selvvalgt emne fra undervisningen og dels et udleveret ukendt tekstmateriale med et antal spørgsmål. Ved denne prøveform er eksamen todelt. Den ene de består af din præsentation af dit selvvalgte emne med supplerende uddybende spørgsmål fra lærer og censor. Den anden del tager udgangspunkt i det udleverede tekstmateriale, og skal udføres i form af en samtale mellem elev, lærer og censor.

Eksamenstiden fordeles ligeligt mellem disse to opgaver. Selve eksamenstiden er ca. 30 minutter og du får tildelt ca. 30 minutters forberedelsestid til at gøre dig parat.

Hvad bliver du bedømt på til eksamen?

Til den mundtlige eksamen i Erhvervsret vil du blive bedømt på dine evner til at:

God forberedelse til eksamen

Få den mest optimale forberedelse til eksamen med hjælp fra Studienet. Vi har samlet en kollektion af noter til eksamen i Erhvervsret, så du har overblik og styr på sagerne, inden du skal aflægge prøve den store dag. Noterne dækker over emner som markedsføring, grundregler i jura, erstatningsansvar, fuldmagt, forbrugeraftaleloven og mange flere. Du får altså den mest optimale hjælp fra andre elever, som har siddet i samme situation som du.