Erhvervsøkonomi eksamen

Få den mest optimale forberedelse til eksamen i Erhvervsøkonomi (EØ) med hjælp fra Studienet.

Her får du svar på, hvordan eksamen foregår, hvilke opgaver du kan forvente at møde, hvordan du forbereder dig bedst muligt og hvilke kriterier lærer og censor bedømmer dig ud fra.

Hvordan foregår Erhvervsøkonomi eksamen?

Eksamen i Erhvervsøkonomi består af en mundtlig eksamen. Det er op til den enkelte skole at vælge, hvorvidt eleverne skal gennemgå prøveform A eller B. Herunder kan du læse om forskellene på de to prøveformer.

Prøveform A

Prøveform A består af en mundtlig prøve baseret på et ukendt stykke tekstmateriale. Denne prøve er formet som en samtale mellem elev og lærer og censor. Eksamenstiden er ca. 24 minutter og forberedelsestiden lyder på ca. 48 minutter.

Prøveform B

Den anden prøveform består af en todelt mundtlig prøve baseret på et projektforløb fra undervisningen og et ukendt tekstmateriale med tilhørende spørgsmål. Den første del består af elevens præsentation af en selvvalgt problemstilling med yderligere uddybende faglig samtale med lærer og censor. Den anden del af prøveform B består af en samtale mellem elev og lærer og censor – ligesom i prøveform A. Tiden inde til eksamen fordeles ligeligt mellem disse to dele.

Eksamenstiden til prøveform B er ca. 30 minutter og forberedelsestiden lyder på ca. 30 minutter.

Hvad bliver du bedømt på?

Til den mundtlige eksamen i Erhvervsøkonomi vil du blive bedømt på dine evner til at:

Du vil blive tildelt én samlet karakter ud fra din præstation til eksamen i EØ.

Få en god forberedelse

Hemmeligheden bag enhver eksamen består af en god forberedelse. Til eksamen i Erhvervsøkonomi har du mulighed for at læse på dine noter for at få et godt overblik og en effektiv forberedelse. 

Har du ikke overblik over dine noter, kan du finde en masse dybdegående noter fra EØ på Studienet.dk.