DIO eksamen

Få hjælp til forberedelsen til eksamen i Det Internationale Område (DIO). Her på siden viser vi dig, hvordan du kommer i gang med forberedelsen til eksamen, og hvad du kan forvente til eksamen.
 
Det Internationale Område er en kombination af fire forskellige fag:

Hvordan foregår eksamen?

Den mundtlige eksamen i DIO består af 2 dele og tager ca. 25 minutter fra start til slut.
 
Du starter med at fremvise en PowerPoint præsentation ud fra din synopsis. Denne del tager 8-10 minutter.
 
Herefter består den resterende tid af en samtale mellem lærer og elev. Denne del tager ca. 15 minutter.
 
Til eksamen er der ingen forberedelsestid. Husk i øvrigt at medbringe din egen USB pind for at undgå, at der opstår tekniske problemer.

DIO Synopsis

Din synopsis er omdrejningspunktet for din eksamen, og din mundtlige eksamen skal ikke blot være en uddybelse af din synopsis, men derimod skal du også inddrage nye ting, som du ikke har med i synopsis.
 
Det er tilladt at ændre i synopsis helt op til eksamensdagen, så længe du gør lærer og censor opmærksom på det. Hvis du f.eks. har skrevet en synopsis om en aktuel politisk begivenhed, og der pludselig sker en drastisk ændring, som du med fordel kan anvende til din eksamen, anbefales det, at du ændrer i din synopsis. At ændre i sin synopsis betyder ikke, at du har lavet forkert, men derimod at du kan forholde dig kritisk til dit eget arbejde.

PowerPoint oplæg

Din powerpoint præsentation skal du bruge til at gennemgå din synopsis og uddybe den. Betragt den som et hjælpemiddel igennem eksamen og ikke blot en punktviser. Den skal hjælpe dig med at skabe overblik og sørge for en god eksamensstruktur. Det anbefales, at du indleder dit oplæg med en disposition, så lærer og censor er klar over, hvor du befinder dig i opgaven.
 
Præsentationen skal opbygges efter de tre taksonomiske niveau; redegørelse, analyse, vurdering. Sørg for at anvende faglige begreber hele vejen igennem dit oplæg, så du holder niveauet højt fra start.

Samtale mellem elev og lærer

Som afslutning på eksamen skal du gennemgå en ca. 15 minutters lang samtale med lærer og censor. Det er ikke sikkert, at censor blander sig i samtalen – nogle gør, andre gør ikke. I løbet af denne samtale er det vigtigt, at du har styr på 5 ting:

1.    Formulere og analysere selvstændigt
2.    Bruge faglig argumentation
3.    Kritisk metodeanvendelse
4.    Være i stand til at forklare fagenes bidrag til opgaven
5.    Finde og behandle informationer og kilder selvstændigt

Hvad kan jeg skrive DIO om?

Har du svært ved at finde ud af, hvad du kan skrive DIO om? På Studienet kan du hente andre elevers synopsis og få inspiration til din egen. Herunder har vi lavet en kort liste over forskellige emner, som tidligere elever har været til eksamen i DIO med.

Du kan finde mange flere eksempler på synopsis i DIO på Studienet:

Tips til eksamen

Få hjælp til DIO eksamen

I Studienets DIO-bog kan du få hjælp til DIO eksamen.

Se DIO-bogen her

Med bogen ved hånden kan du få vejledningen hele vejen igennem dit projekt, men du kan også slå op i bogen, hvis du er i tvivl om et afsnit i synopsen, eller du har brug for hjælp til metode eller til forberedelse af den mundtlige eksamen.