Dansk eksamen: Studienets vejledninger

Her får du overblik over Studienets hjælp til de skriftlige og mundtlige eksamener i Dansk på STX, HF, HHX og HTX.

Vil du være godt forberedt til eksamen i Dansk, er der en række ting, du kan gøre før den mundtlige og skriftlige eksamen. På siden her finder du alle Studienets vejledninger i, hvordan du forbereder dig til Dansk eksamen.

Når du skal til eksamen i Dansk, skal du først og fremmest være forberedt på de typer af opgaver i Dansk, som du skal løse til den skriftlige og den mundtlige eksamen. Forbereder du dig til eksamen med Studienets målrettede vejledninger, får du styr opgavetyperne og hjælp til at forberede dig på selve eksamenssituationen, så du kan gå til eksamen med ro og på den måde øge dine chancer for et godt resultat.

Dansk mundtlig eksamen

Til den mundtlige eksamen i Dansk skal du i din forberedelse have skabt et overblik over pensum og have styr på tekstyper, perioder og genrer i danskfaget.

Studienet har lavet vejledninger til den mundtlige eksamen i Dansk på STX, HHX, HF og HTX, hvor vi viser dig, hvordan du laver analyse af de forskellige teksttyper og genrer, som du kan kommme op i til Dansk eksamen - som f.eks novelle-, digt- eller reklameanalyse - og overblik over perioder og genrer i Dansk.

Her finder du Studienets eksamensvejledning, som klæder dig på til eksamen i både STX, HHX, HF og HTX:

Med eksamensvejledning til mundtlig Dansk er du et stort skridt nærmere en høj karakter til eksamen.

Dansk skriftlig eksamen

Til den skriftlige eksamen i Dansk har du rigtig gode muligheder for at blive godt forberedt til eksamen. Med vores vejledninger til skriftlig Dansk får du styr på, hvordan du griber eksamen an trin for trin, og hvordan du løser den slags opgave, som du bliver stillet til eksamen -  fx analyse og fortolkning.

Her finder du vejledning til skriftlig Dansk eksamen:

I vejledningerne til skriftlig eksamen får du overblik over, hvad du skal gøre inden eksamen, og hvordan du kommer igennem den skriftlige eksamen med et godt produkt til aflevering - uden at løbe tør for tid.