Bioteknologi eksamen

Få hjælp til din eksamen i Bioteknologi. Studienets eksamensvejledning til Bioteknologi er lavet til dig, som skal forberede dig til eksamen - vi hjælper dig med at gøre din forberedelse mere overskuelig, mere effektiv og du får materialer, som du kan bruge til at træne inden eksamen.

Med vores hjælp klarer du godt igennem eksamen i Bioteknologi.

Her får du hjælp til din skriftlige eksamen i Bioteknologi

Vi guider dig trin for trin i din forberedelse, giver dig hjælpemidler og gode råd til eksamen: 

I Bioteknologi bliver du undervist i klassiske biologiske emner og klassiske kemiske emner. Udgangspunktet for Bioteknologi stammer fra fagene Kemi og Biologi.

Hvordan foregår eksamen?

I Bioteknologi skal du aflægge eksamen i form af en skriftlig og en mundtlig prøve.
 
Den skriftlige eksamen varer 5 timer og består af et udleveret opgavesæt.
 
Med hjælp fra Studienet kan du blive klar til den skriftlige prøve. Vi har samlet eksempler på besvarelser af tidligere eksamenssæt fra den skriftlige eksamen i Bioteknologi:

Til den mundtlige eksamen skal du til eksamination i ca. 30 minutter med en forberedelsestid på ca. 30 minutter. Opgaven til den mundtlige prøve inddrager teoretisk og eksperimentelt arbejde, og du modtager opgaven senest 5 dage inden prøven. Prøveformen består af en samtale mellem elev og lærer/censor.
 
Du vil modtage en karakter for både din mundtlige og skriftlige eksamen.

Husk at have et godt overblik over dine noter - de bliver afgørende for din eksamen, når dagen kommer. Har du ikke god orden på dine noter, har vi samlet en masse omfattende noter på Studienet: