Eksamen i Biologi

Her får du hjælp til at forberede dig til Biologi eksamen. Vi viser dig, hvad den mundtlige eksamen går ud på, og hvordan du klarer dig godt igennem eksamen.

I vores vejledning til mundtlig Biologi får du hjælp fra du får udleveret opgaverne til selve din fremlæggelse og eksamination.  

Biologi eksamen på A og B-niveau

Mundtlig eksamen i Biologi

Forberedelsestiden til den mundtlige eksamen i Biologi lyder på minimum 24 timer. Tiden inde til selve eksamenen lyder på ca. 30 minutter fra start til slut. 

Den mundtlige eksamen på A og B niveau foregår på følgende måde:

  1. Du får udleveret nogle opgaver som tilsammen ca. dækker pensum. Disse får du udleveret senest 5 dage før din eksamen. Opgavesættet omtaler en række bilag, som du vil få udleveret senere. Blandt disse bilag, vil du møde kendt materiale fra undervisningen såvel som ukendt materiale.
     
  2. Dagen inden du skal op til eksamen, skal du møde op på skolen og trække en af disse opgaver. Det er også her, at du vil få udleveret dine bilag.
     
  3. Gå hjem og øv dig på disposition og materiale til din mundtlige eksamen. Du får 24 timer til det, så du skal gøre brug af ethvert minut.
     
  4. Til selve eksamenen strækker den sig over ca. 25 minutter fra du går ind i lokalet, til at du er fuldstændig færdig med den mundtlige eksamen. Når du er inde til eksamen, skal du starte med at præsentere din opgavebesvarelse, hvorefter resten af eksamenen former sig som en faglig dialog mellem elev, lærer og eventuelt censor.

Her kan du finde hjælp til, hvordan du bedst muligt forbereder dig i de 24 timer, og hvordan du forbereder et godt talepapir til din Biologi eksamen.

Skriftlig eksamen i Biologi

Den skriftlige eksamen i Biologi A varer 5 timer. Til den skriftlige eksamen får du udleveret et opgavesæt, der består af fire lige store opgaver, hvor du skal besvare tre af dem.

De fire opgaver kan være meget brede, og derfor er det vigtigt, at du hurtigt får et overblik over de fire opgaver, og udvælger tre af dem, som du føler dig stærkest i. Grunden til at de fire opgaver kan være så vidt forskellige er, at der tages udgangspunkt i, at eleven har modtaget undervisning i Biologi A, matematik B og fysik C.

Den mest effektive måde at forberede sig på, er at være klar med en masse gode noter fra undervisningen. Hvis du ikke ligger inde med noter fra din undervisning i Biologi, kan du finde en masse dybdegående noter fra andre elever på Studienet.

Eksamen i Biologi på C-niveau

Ligesom Biologi på B-niveau, skal du ikke aflægge skriftlig eksamen i Biologi på C-niveau.

Det er derfor kun den mundtlige prøve, du skal se frem til og forberede dig til.

Til den mundtlige eksamen i Biologi på C-niveau får du 24 minutters forberedelsestid og ca. 24 minutter inde til selve eksamenen. Til den mundtlige eksamen får du på forhånd udleveret nogle spørgsmål (omkring 15-20 stykker), som har et bestemt tema (eller flere), som du kender fra din undervisning. Det kunne f.eks. være temaet 'blodtyper'.

Du vil få udleveret et eller flere bilag til eksamen, som du kan anvende til at besvare dine spørgsmål med.

Den vigtigste del af forberedelsen består i at besvare på de udleverede spørgsmål så godt som du overhovedet kan, selvom du endnu ikke kender bilagene.