Billedkunst eksamen

Få hjælp til at forberede dig og få overblik over den mundtlige eksamen i Billedkunst. 

Til den mundtlige eksamen i Billedkunst kan du med fordel forberede dig før eksamen og sikre dig et bedre resultat!

Vi giver dig herunder en vejledning i, hvordan du forbereder dig effektivt og bedst muligt til den mundtlige eksamen.  

Hjælp til Billedkunst mundtlig eksamen

Vi hjælper dig med:

  1. Din forberedelse før eksamen: Få styr på pensum (hjælpemidler) og din portfolio
  2. Selve eksamen: hvordan du bedst bruger de 60 minutters forberedelse, kommer sikkert igennem den mundtlige eksamen og får en god karakter!

Hvordan foregår eksamen i Billedkunst?

Den mundtlige eksamen i Billedkunst består af to dele:

Du vælger selv rækkefølgen, og du kan også vælge at flette de to dele sammen. Selve eksamen varer ialt ca. 30 minutter.

Prøven i dit eksamensprojekt

Her skal du lave et indledende oplæg, hvor du redegør for og diskuterer de vigtigste ting i dit projekt. Herefter kan din lærer stillede uddybende spørgsmål. Denne del varer ca. 10 minutter. 

Eksamensspørgsmålet

Ud over at præsentere dit eksamensprojekt, skal du svare på et eksamensspørgsmål. 

Du får et spørgsmål, som din lærer har forberedt. Spørgsmålet er inden for et emne, hvor du kan og skal inddrage eksempler fra din portfolio. Efter du har svaret på spørgsmålet, kan din lærer stille uddybende spørgsmål. Denne del varer i alt ca. 20 minutter.

Du har en times forberedelse til eksamen.

Mundtlig eksamen på B-niveau

På B-niveau er der to måder eksamen kan foregå på, afhængig af hvilken prøveform, din skole har bestemt sig for:

Ved begge prøver skal du præsentere dit eksamensprojekt, som beskrevet ovenfor, men der er forskel på delen med eksamensspørgsmålet.

Prøveform b - 48 timers forberedelse

Her får du også et spørgsmål af din lærer, men inden for et emne, du selv har valgt (godkendt af din lærer). Spørgmålet udleveres til dig to dage (minimum 48 timer) før prøven. På de to dage skal du lave en præsentation, som svarer på eksamensspørgmålet. Efter din præsentation kan læreren stille uddybende spørgsmål. Denne del varer ca. 20 minutter (inklusiv præsentation).

Obs.: Ved prøveform B bedømmes din præsentationen også på den visuelle kvalitet i forhold til, hvor godt den formidler din besvarelse.

Da du har 48 timer til at lave din besvarelse, har du mulighed for at lave et godt præsentationsmateriale.