AT Eksamen

Hvad er AT eksamen og hvordan forbereder du dig? Læs alt om AT eksamen her.

AT eksamen (almen studieforberedelse eksamen) er et forløb bestående af:

 1. Offentliggørelse af årets AT emne (januar)
 2. Valg af fag (og sag) til dit AT projekt (januar/februar)
 3. Aflevering af synopsis (marts/april)
 4. Mundtlig eksamen (maj/juni)

I 3.g skal du i løbet af maj/juni til eksamen i AT. Den endelige dato for den mundtlige eksamen offentliggøres sammen med de andre eksamensdatoer for studentereksamen. 

På baggrund af din synopsis skal du til AT eksamen fremlægge dit arbejde med AT. Til den mundtlige eksamen skal du lave et oplæg på ca. 8-10 minutter ud fra dit talepapir. Bagefter er der en dialog med lærer og censor (ca. 15 minutter).

Du får en karakter på baggrund af den mundtlige eksamen. 

Til eksamen bliver du bedømt på, hvordan du fremlægger resultatet af dit arbejde med emnet. Det vil sige, at formidling også er en vigtig faktor i AT.

I AT-bogen har vi lavet et kapitel med hjælp til alt omkring AT eksamen:

Få hjælp til AT eksamen i AT-bogen her.


Synopsis

Den mundtlige eksamen foregår som sagt på baggrund af den synopsis, du afleverer allerede i marts/april. Du bliver ikke direkte bedømt på din synopsis, men derfor er den alligevel ret afgørende for eksamen, da den er hele grundlaget for dit oplæg og de spørgsmål, der vil blive stillet. 

Din synopsis skal indeholde: 

 1. Omslag med titel og fag
 2. Indledning
 3. Problemformulering og underspørgsmål
 4. Delkonklusioner
 5. Konklusion
 6. Litteraturliste
 7. Perspektivering til studierapport

Når du skal skrive din synopsis i AT, hjælper vi dig i AT-bogen med alle afsnit og praktiske tips til skrivningen.


Talepapir til den mundtlige eksamen 

Et talepapir til den mundtlige AT eksamen er en oversigt over, hvad du skal sige til eksamen. Talepapiret skal være en hjælp til, at du får sagt det, du skal, inden for den afsatte tid. Med papiret har du større chance for at holde strukturen og ikke miste tråden i dit oplæg. Talepapiret kan afhjælpe nervøsitet til eksamen, da du har noget at holde dig til, men pas på med at læse op fra talepairet, det virker ikke helt så overbevisende på lærer og censor.

Talepapiret skal laves på forhånd (du har ingen forberedelsestid til AT eksamen) og gerne i god tid, så du får reflekteret grundigt over din synopsis og dens eventuelle mangler. 

Når det bliver tid til at forberede den mundtlige eksamen i AT, hjælper AT-bogen dig også med at lave et godt talepapir, forberedelse til dialogen og gode råd til den mundtlige eksamen. Med AT-bogen får du også styr på, hvordan eksamen forløber og hvad du kan forvente af spørgsmål.