Overblik over dramaanalyse

Her giver vi et hurtigt overblik over, hvad det kan være godt at komme ind på, når du skal analysere et drama.

Husk: Du skal ikke komme ind på alle punkterne i din analyse.

Du kan klikke på de enkelte dele for at få mere hjælp til at gå i dybden med din analyse.

Handling: Hvad handler dramaet om? (kort fortalt)

Konflikt og problemstilling: Hvad er dramaets centrale konflikt eller problemstilling?

Opbygning: Hvordan er dramaets handling bygget op? Hvordan udvikler handlingsforløbet sig?

Scenografi: Er der noget særligt ved scenografien eller de rekvisitter, som er med i dramaet? Hvilken virkning har scenografi og rekvisitter?

Personer: Hvordan kan du karakterisere de centrale personer i dramaet? Hvilken funktion har de centrale personer i forhold til hinanden?

Miljø: Hvordan kan du karakterisere miljøerne i dramaet? Og hvilken funktion har miljøerne i dramaet?

Replikker og sprog: Hvordan kan du karakterisere sprogbrugen og replikkerne i dramaet? Hvad kan sprogbrugen og replikkerne være med til at sige om dramaets tema/konflikt/personer/miljøer?

Regibemærkninger: Hvordan virker regibemærkningerne i dramaet?

Modsætninger: Er der nogen centrale modsætninger i dramaet? Hvilke temaer eller problemstillinger bringer modsætningerne på banen?

Symboler: Er der nogen ting, navne eller ord, som har en symbolsk betydning i dramaet? Hvilke betydninger kan der ligge i symbolet?

Tema og budskab: Hvad er de centrale temaer i dramaet? Og hvad kan dramaets budskab(er) være i forhold til temaet/problemstillingen?

Slutningen: Ligger der nogen særlig betydning i den måde, dramaet slutter på?

Titlen: Ligger der nogen særlig betydning gemt i dramaets titel?

Fortolkning: Hvordan kan du fortolke dramaet? Hvad kan dramaet dybest sige om noget om? Fx i forhold til temaet, problemstillingen, budskabet, den litterære periode eller lignende.

Perspektivering: Kan du perspektivere dramaet til noget interessant? Fx en udvikling i samfundet, en tendens i den litterære periode eller lignende.