Handling og scenografi

I denne del af vejledningen ser vi på, hvordan du kan analysere et dramas handling, de tre enheder i ældre drama. Endvidere hjælper vi dig igang med at analysere scenografi.

Handlingens opbygning

Det er altid godt at analysere, hvordan handlingen i dramaet nærmere er komponeret og bygget op.

Her kan du fx se nærmere på én eller flere af følgende elementer:

Det centrale element: Hvilket element er dramaet særligt bygget op om?

  • Et bestemt handlingsforløb, fx en intrige/konflikt?
  • En bestemt persons psykologi?
  • Et bestemt overordnet tema eller en problemstilling?

Tid og sted: På hvilket sted og i hvilket tidsrum udspiller handlingen sig? Overholder dramaet de tre enheder for tiden, stedet og handlingen? (se nedenfor.)

Handlingsforløb: Hvordan skrider handlingen fremad?

  • Ved hjælp af et sammenhængende handlingsforløb, hvor én eller flere personer gennemgår en udvikling?
  • Ved at en konflikt gennemspilles?
  • Ved hjælp af skift, hvor der ikke umiddelbart er sammenhæng mellem de enkelte handlingsdele? (fragmenteret handlingsforløb)

Udviklingen i dramaet: Hvordan udvikler handlingsforløbet sig i stykket?

  • Udvikler handlingsforløbet sig langsomt eller hurtigt?
  • Er der en intrige/konflikt, som sætter handlingsforløbet i gang?
  • Foregribes handlingsforløbet på nogen måde i begyndelsen af dramaet? (I dramaet Et dukkehjem foregribes Noras opgør med sin mand fx ved, at hun bruger flere penge på indkøb, end hun må).
  • Er der et ”point of no return” i dramaet? Et vendepunkt i fortællingen, hvor der ikke er nogen vej tilbage. Ofte et tidspunkt, hvor en person tager et afgørende valg (eller der sker en afgørende begivenhed), der vender og afgør handlingsforløbet.

Eksempel

Henrik Ibsens drama Et dukkehjem fra 1879 er bygget op om temaet om kvindens frihed. I dramaet er der en probl

...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind