Genre

Dramaet er én af de tre helt klassiske hovedgenrer i litteraturen, som har rødder hos de gamle grækere: Epik (fortællende litteratur), lyrik (lyrisk digtning) og drama. Det var den græske filosof Aristoteles, der definerede disse tre hovedgenrer i 300-tallet f.v.t.

Dramaet som genre adskiller sig fra de andre genrer ved, at dramaet er beregnet til at blive opført på en scene. Handlingen fortælles altså ikke af en fortæller (som fx i noveller og romaner), men opføres af personer på en scene. Dramaer kaldes også ofte skuespil eller teaterstykker, som er det samme.

Dramagenrens kendetegn er overordnet set følgende:

  • Teksten består af replikker og regibemærkninger (ikke prosa som i en novelle eller strofer og vers som i et digt)
  • Teksten er skrevet til at blive opført på en scene (der findes dog også læsedramaer, som bare er beregnet til at blive læst og ikke opført)
  • Dramaet forløber som regel i én, tre eller fem akter (”kapitler”)

Forskellige dramagenrer

I den klassiske litteratur (før ca. år 1800) fandtes der overordnet set to typer af dramaer, nemlig tragedie og komedie (hovedgenrerne inden for dramaet). Ludvig Holberg fra 1700-tallet skrev fx udelukkende komedier.

S...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind