Virkemidler

I en dramaanalyse kan det være rigtig godt at se nærmere på, hvilke særlige virkemidler der er brugt. De kaldes dramaturgiske eller dramatiske virkemidler.

Du kan fx fokusere på følgende:

  • Hvilke virkemidler benyttes særligt i dramaet?
  • Hvilken funktion/virkning/effekt har virkemidlerne i dramaet? (I forhold til personerne, miljøet, handlingen, tematikken).
  • Hvordan påvirker virkemidlerne publikum/læserne?
  • Hvordan er virkemidlerne med til at skabe bestemte betydninger i dramaet? Fx i forhold til stykkets tematik.

Typer af virkemidler i dramaer

Der er mange forskellige dramatiske virkemidler, og der findes ikke nogen fast afgrænset gruppe. Et dramatisk virkemiddel er ethvert element, der har en særlig virkning i dramaet/på scenen. Det kan fx være sceneskift, opbygningen af handlingen, lyssætning, rekvisitter, kostumer, måden personerne agerer eller taler til hinanden osv. osv.

Her lister vi nogle af de typiske virkemidler, der kan være på spil i et drama. De er sat op alfabetisk.

Afsløringsteknik: Afsløringsteknikken vil sige, at vigtige og skæbnesvangre begivenheder fra fortiden gradvist trevles op i dramaet (typisk i kraft af personernes replikker og dialoger). Dette kan være nødvendigt, fordi der som regel ikke er nogen fortællerstemme i dramaet (som fx i en roman), der kan give publikum de nødvendige informationer om fortiden. Afs...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind