Forfattere og værker

På de næste sider finder du information om de største græske tragedieforfattere og deres værker. Vi har sider om:

  • Sofokles - om hans liv og virke som politiker og tragediedigter i Athen.
  • Euripides - om hans tragediedigtning og dens temaer.