Analyse

Novellen "Dødsslagteren fra Kællerhavgård" skildrer menneskelige relationer, der ikke fungerer, og den foregår i et lille lokalsamfund, som vi genkender som forfatterens hjemstavn.

Den vigtigste person i novellen er Ove Gårdlund. Analysen fokuserer derfor på ham, men den fokuserer også på de relationer, Ove har. Vi kigger bl.a. på forholdet mellem Ove og Minna og på de holdninger, folk har til Ove i Dalby Huse.

Miljøet er landsbyen Dalby Huse. Det betyder, at vi måske forventer et hyggeligt og trygt landsbymiljø. Landsbyen er dog splittet, og den virker ikke til at være præget af tætte relationer, som vi måske ville tro. Sproget afspejler miljøet og fortælleteknikken. Vi befinder os i et afslappet miljø, og den sproglige stil er lav. Fortælleren er en førstepersonsfortæller, og det gør, at vi får fortællerens egen personlige holdning til historien, og der bliver bl.a. brugt slang.

Fortælleteknikken lader os på den måde aldrig komme helt tæt på Ove eller de andre personer. Alting bliver fortalt gennem fortælleren, og vi får derfor aldrig at vide, hvad Ove egentligt føler eller tænker. Kompositionen er en rammefortælling, og det gør novellen svær at orientere sig i. Rammen er Mikkels og soens død, men det er ikke tydeligt, at der er et skel mellem ramme og historie. Vi får mange informationer om Ove præsenteret indenfor rammen, og ramme og historie hænger derfor tæt sammen.

Novellen har flere af novellegenrens kendetegn. Novellen foregår bl.a. på et afgrænset sted, og scenerne i novellen er alle stærkt forbundne til Ove, selvom de stikker i flere retninger.  Noveller fokuserer dog ofte kun på én enkelt handling, mens ”Dødsslagteren fra Kællerhavgård” har flere små afstikkere. Det gør, at vi ikke kan sige, at novellen er helt typisk for genren.

På de følgende sider kan du finde hjælp til at analysere novellen ”Dødsslagteren fra Kællerhavgård”. Analysen kan både bruges til mundtlig forberedelse og til en skriftlig opgave. I analysehjælpen folder vi hver pointe ud, så den bliver grundigt forklaret. Det gør vi, fordi vi gerne vil hjælpe dig med at forstå teksten og finde ud af, hvordan vi egentligt gør, når vi analyserer.