Diskurs­analyse i Dansk

I denne analysemodel hjælper vi dig med at lave en diskursanalyse i Dansk. Vi forklarer de centrale begreber i diskursanalysen, fx nodalpunkt og ækvivalenskæde. Vi giver dig en samlet analysemodel at gå frem efter. I modellen viser vi dig, hvordan du kan arbejde med diskursanalysen, og  hvordan du skriver din analyse.

 

Uddrag

Her kan du læse et uddrag fra vores analysemodel til diskursanalyse:

Moddiskurs (antagonisme)

Når en diskurs står i modsætning til en anden, kaldes den for en moddiskurs, eller med et fint ord, en antagonisme. De to eksempler på diskurser om Tinder står i modsætning til hinanden, og de er derfor moddiskurser (se ex 1 og 2).

Tilhængere af de forskellige diskurser om et emne kæmper mod hinanden for at få overtaget. Det kan fx være, at der en dag ikke er nogen, der længere fører en kritisk diskurs over for Tinder. I så fald har den optimistiske diskurs vundet kampen og er måske blevet ’hegemonisk’.

Hegemonisk diskurs

Hegemoni betyder ’overherredømme’. En diskurs er hegemonisk, når den har det totale eneherredømme over andre diskurser om emnet i en kultur. Det betyder, at der ikke er andre diskurser om emnet i den offentlige debat.

Diskursen om ISIS i vores kultur er, at ISIS er en islamisk terrorbevægelse. Dette er en hegemonisk diskurs, fordi der ikke findes andre diskurser om ISIS i det offentlige rum. Hvis nogen i Danmark mener, at ISIS ikke er terrororganisation, men fx en islamisk frihedsbevægelse, giver de ikke udtryk for denne diskurs i den offentlige debat om emnet.

I Mellemøsten er det en anden sag. Her er der ikke nogen diskurs om ISIS, som er hegemonisk, for her eksisterer (mindst) to diskurser. De fleste italesætter ISIS som en terrorbevægelse, ligesom vi gør i Vesten. Men andre taler om ISIS som en retfærdig bevægelse, der kæmper for at genskabe den oprindelige islamiske stat i Mellemøsten. Disse folk har altså en helt anden diskurs om ISIS og dermed en anden opfattelse af virkeligheden.

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind

Diskursanalyse i Dansk

[5]
Bedømmelser
 • 21-03-2021
  Givet af 3.g'er på STX
  rigtig god
 • 13-06-2021
  Givet af 3.g'er på STX
 • 23-03-2021
  Givet af 1.g'er på STX
 • 18-03-2021
  Givet af 3.g'er på STX