Metodeafsnit

I dette afsnit skal du skrive, hvilke metoder og hvilken empiri, du har brugt for at nå frem til dine delkonklusioner. Du skal altså reflektere over dine metoder og din empiri. Hvordan har du besvaret dine problemstillinger og din problemformulering?

Empiri

I dit metode og empiri-afsnit skal du give et kort overblik over den empiri, du har brugt til at besvare dine problemstillinger og din problemformulering. Et kort overblik betyder, at du fx ikke skal skrive et længere handlingsreferat af en roman, men blot romanens titel og dens forfatter. Hvis du bruger empiri, du selv har indsamlet fra fx Danmarks Statistik, er det også tilstrækkeligt at skrive kilden....

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind