Kapitel 3: DIO Synopsis

Når du har valgt emne og fag og lavet din undersøgelse, skal du til at skrive din synopsis færdig.

Kapitlet her vil fortælle dig, hvordan du skal bygge synopsen op og give gode råd til, hvordan du skal skrive hvert enkelt afsnit. Måske har du løbende skrevet på din synopsis, mens du lavede din undersøgelse. Det er også helt okay. I så fald kan du bruge kapitlet her som en hjælp til at strukturere din synopsis, så din undersøgelses resultater bliver så klare som muligt.

Se også eksempler på synopser i DIO her

Kom godt i gang med DIO-synopsen

Dit endelige mål lige nu er at få skrevet en god synopsis. En synopsis er en tekst på 3-5 sider, som indeholder:

  • Hvorfor du vil lave undersøgelsen? (indledning)
  • Hvad du vil undersøge? (problemformulering + problemstillinger)
  • Hvad har dine undersøgelser af problemstillingerne vist? (delkonklusioner)
  • Hvordan har du besvaret din problemformulering og dine problemstillinger? (refleksion over metode og empiri)
  • Hvad er svaret på din problemformulering? (konklusion)
  • En oversigt over hvilken litteratur du har benyttet (litteraturliste)

Synopsens rolle er at give lærer og censor et indtryk af, at:

  1. du har lavet en grundig undersøgelse (dvs. synopsen beskriver, hvad du har gjort, og hvordan du har gjort det).
  2. de konklusioner, du drager, har bund i undersøgelsen.

Den ende...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind