Metoder i DIO: International Økonomi

Metoderne i International Økonomi minder meget om metoderne i Samfundsfag. Typisk gør man en eller to af følgende ting

  • Redegør
  • Analyserer (fx analysere tal ved at bruge indeksberegninger eller chi-i-anden-test)
  • Diskuterer (tale for og imod en påstand)

I dit metodeafsnit i DIO skal du skrive, hvilke af ovenstående metoder, du anvender, og hvordan du mere konkret har gjort. Derudover kan man skelne mellem, om man bruger kvantitativ eller kvalitativ data. Kvantitativ data er data på talform, mens kvalitative data typisk er tekster eller fx film. Hvilken datatype du bruger, kan være bestemmende for, hvilken metode, du skal bruge.…

...

Redegørelse

En redegørelse er en kort og præcis sammenfatning af centrale pointer.…

...

Analyse

Hvor redegørelse ofte er meget ligetil, er analyse typisk lidt sværere, fordi man bevæger sig på det vidensbrugende niveau.

Der er forskellige måder at foretage en analyse på, og du kender sikkert skelnen mel…

...

Diskussion

En diskussion i International Økonomi er en metode, hvor man diskuterer argumenter for og imod en sag og derefter laver en konklusion eller en vurdering. Når man diskuterer, er…

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind