Digte fra romantikken | Analysemodel

Analysemodellen her hjælper dig med at lave en analyse af digte fra romantikken. Med denne model viser vi dig, hvad du skal være særlig opmærksom på i forbindelse med digtanalysen, og du får inspiration og tips til, hvad du kan komme ind på i din analyse af digte fra denne periode.

Denne analysemodel fremhæver de mest typiske og vigtige ting, som du kan komme ind på, når du analyserer et digt fra romantikken. Det drejer sig bl.a. om analyse af:

 • Komposition (opbygning)
 • Sprog
 • Rim og rytme
 • Metaforer
 • Det lyriske jeg
 • Natur og miljø
 • Temaer og retninger i romantikken

HUSK, at du ikke skal komme ind på alle punkterne i analysemodellen, men at du skal udvælge dem, der er mest relevante for netop din tekst og for den konkrete analyse, som du gerne vil lave. Analysemodellen kommer ind imellem med eksempler på, hvornår de enkelte analysepunkter kan være relevante.

Fakta om romantikken

Tid: ca. 1800 – 1870.

Vigtigste forfattere i Danmark: Adam Oehlenschläger, Schack Staffeldt, N.F.S. Grundtvig, H.C. Andersen.

Vigtigste teoretikere og filosoffer: Henrik Steffens, H.C. Ørsted, Friedrich von Schelling, J.G. Herder, Friedrich von Schlegel.

Romantikken er den herskende kunstneriske og filosofiske retning i 1800-tallet, og i Danmark varer den groft sagt fra 1800 til 1870. I romantikken gøres der op med oplysningstidens fokus på fornuften. Det hævdes, at den virkelige dybde og sammenhæng i verden går ud over fornuften og kun kan erkendes i kraft af fornemmelser, følelser og intuition.

Kendetegn ved romantikkens litteratur

 • Følelser, anelser og intuition vejer højere end fornuften.
 • Mennesket er i bund og grund et åndeligt væsen, der har noget guddommeligt i sig, som kommer til udtryk i følelser, stemninger og anelser.
 • Den romantiske digter er et inspireret geni, der i digtet viser, hvordan verden/nationen hænger sammen. Digte har derfor høj status i romantikken.
 • Verden hænger sammen på en åndelig måde, idet alting i verden er gennemstrømmet af den samme, guddommelige ånd. Menneske, natur og gud hænger uløseligt sammen. (Organismetanken)
 • Naturen er besjælet og meget værdifuld, fordi Guds ånd gennemstrømmer naturen. I naturen kan man derfor møde det guddommelige. (Panteismen)
 • Nationen (Danmark) er en enhed, der er gennemstrømmet af en national ånd i både historien, naturen og folket. Danmarks historie idealiseres. (Nationalromantikken)

Mere om romantikken

Du kan finde mere baggrundsviden om romantikken i Studienets noter til litteraturhistorien: Romantikken. Især kan det være godt at læse afsnittet om Platons filosofi som baggrund for romantikken. Når du forstår det, har du godt fat i, hvad romantikken handler om.

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind

Digte fra romantikken | Analysemodel

[3]
Bedømmelser
 • 06-10-2018
  Givet af 3.g'er på STX
  Super god beskrivelse
 • 11-03-2022
  Givet af 3.g'er på STX
 • 03-04-2016