[0]

Digte om parforhold

Her får du hjælp til at skrive en analyserende artikel om digte om parforhold. Opgaven stammer fra skriftlig eksamen i Dansk A på STX fra den 14. august 2023. Den tager udgangspunkt i Mads Eslunds digt “Hvad tænker Ingrid på” og N.F.S. Grundtvigs digt “Det er så yndigt at følges ad”. Opgaveformuleringen lyder:

Digte om parforhold

Skriv en analyserende artikel, hvor du undersøger digte, der fremstiller parforhold. I din artikel skal du analysere, fortolke og sammenligne digtene Hvad tænker Ingrid på (tekst 3a) og Det er så yndigt at følges ad (tekst 3b).

I din undersøgelse skal du anvende relevante tekstnedslag og særligt fokusere på:                          

  • at analysere og fortolke digtenes fremstilling af parforhold, herunder digtenes brug af sproglige og stilistiske virkemidler.
  • at sammenligne de to digtes tematisering af parforhold. Du kan desuden lave en litteraturhistorisk perspektivering.
  • at formidle din tekstforståelse klart for din læser med en fokuseret indledning og en nuanceret afslutning.

Omfang af din artikel: tre-fire normalsider a 2400 enheder (antal anslag inklusive mellemrum).

Der hører to tekster til opgaven.

Med opgavehjælpen her får du hjælp til at besvare opgaven. Men du kan også bruge opgavehjælpen, hvis du arbejder med teksterne i anden sammenhæng.

Vi anbefaler, at du starter med vores arbejdsspørgsmål. De kan hjælpe dig godt i gang med at få hul på teksterne. Derefter får du hjælp til analysen, ligesom du til sidst får hjælp til at sammenligne og fortolke samt perspektivere teksterne.

Hvis du bruger opgavehjælpen som kilde i en skriftlig opgave, er det en god idé at huske en henvisning. 

 

Her kan du læse et uddrag fra opgavehjælpen. 

Opgaveformuleringen beder dig overordnet om at analysere, fortolke og sammenligne de to digte ud fra emnet, som er digte om parforhold. Men opgaveformuleringen opstiller også nogle konkrete krav til din opgave, som står oplistet i underpunkterne.

Første underpunkt: analyse 

I første underpunkt bliver du bedt om at “analysere og fortolke digtenes fremstilling af parforhold, herunder digtenes brug af sproglige og stilistiske virkemidler”. Det er altså særligt emnet parforhold, du skal kigge efter i teksterne, og du skal også komme ind på de virkemidler, de bruger. “Sproglige virkemidler” og “stilistiske virkemidler” dækker stort set over det samme, så du skal ikke hænge dig så meget i, at begge betegnelser optræder.

Når du skal analysere digtenes virkemidler, er det altid en god ide at starte med at opridse digtenes komposition, herunder deres brug af fast vs. fri form og eventuelle rim. Herefter kan du fx se på digtenes brug af ordvalg, billedsprog eller gentagelser. For digtet “Hvad tænker Ingrid” kan det desuden give mening at karakterisere personerne og miljøet, da dette kommer ret tydeligt til udtryk. Du kan finde inspiration til virkemidler i vores vejledning til digtanalyse eller vores kompendium om sproglige virkemidler

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind

Digte om parforhold

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.