Forstå teksten

Digtets indhold i hovedtræk

“Snart dages det” er et politisk digt, der også er kendt som en socialistisk kampsang. Melodien til digtet har desuden karakter af en march, og teksten trykkes ind imellem under titlen “Socialisternes march”. Selve genren march fortæller os en hel del om tekstens indhold, fordi en march typisk bliver brugt som en motivation og for at give folk kampgejst. Her er det arbejderne, der bliver opmuntrede til at kæmpe for bedre vilkår på deres arbejde. 

Arbejdernes kamp for bedre vilkår foregår ikke ved at de går i strejke. De opfordres derimod af digtets jeg til at gå “til arbejdet fremad i kor”, som det hedder i første strofe (vers 2) og “til arbejdet, liv eller død”, som det lyder i den sidste verslinje i alle seks strofer. “Til arbejdet liv eller død” bliver altså et omkvæd for digtet. 

Det er dog ikke det konkrete arbejde på fabrikkerne, vi hører om i digtet. Det er de dårlige vi...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind