Forholdet mellem digterjeg og omverden

Digterjeget er del af et “vi”, der står i modsætning til omverdenen

Der nævnes ikke noget jeg i “REVOLUTION”, men et “vi”. Vi kan dog godt antage, at der også er et “jeg” i digtet. Jeget er bare del af et større fællesskab i form af det “vi”, der taler i digtet. På den ene side er forholdet mellem digterjeg og omverden altså præget af harmoni og identitet, fordi jeget har et fællesskab omkring sig, som det føler sig meget tæt forbundet med.

På den anden side står digterjeget og digtets “vi” i modsætning til omverdenen. Her er det omverdenen i en bredere forstand, vi fokuserer på. Digtets vi bliver allerede i første verslinje betragtet udefra med “uro”. Det er ifølge digtet “en snavset himmel”, der betragter vi’et. Vi fornemmer, at det er et billede på en større orden i samfundet. Det snavsede antyder, at den større orden ikke fungerer helt som den skal. Den kan fx ikke rumme digtets vi, der holder fester, hvor “ord, musik og dans” overskrider de grænser, som samfundet normalt sætter op. 

Ser vi mere konkret på digtets vi og dets opfattelse af omverdenen bliver det tydeligt, at forholdet er konfliktfyldt. Vi’et ønsker nem...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind