REVOLUTION

Den analyserende artikel om oprørsdigte fra skriftlig eksamen i Dansk A på STX 21. maj 2021 tager bl.a. udgangspunkt i digtet “REVOLUTION” af Michael Strunge. Som titlen siger handler digtet om revolution, altså et altomfattende oprør, hvor det eksisterende samfund bliver forandret totalt.  

På de følgende sider får du først et resumé af teksten, hvorefter vi går i dybden med forholdet mellem digterjeg og omverden, brugen af kontraster og billedsprog samt digtenes samfundssyn. Det er de tre fokuspunkter, som opgaveformuleringen beder dig fokusere særligt på. Vi giver dig både en analyse og en fortolkning af de enkelte punkter. 

“REVOLUTION” skal sammenlignes med digtet “Snart dages det”, som vi også analyserer her i opgavehjælpen. I sammenligningen af de to digte finder du desuden en litteraturhistorisk perspektivering af begge digte.

Hvis du har brug for yderligere hjælp til analysen af “REVOLUTION” kan du læse vores vejledning til digtanalyse. Her kan du finde ideer til andre tilgange og arbejdsspørgsmål, end dem vi stiller i opgavehjælpen:

Digtanalyse

Denne analysemodel er tænkt som en hjælp til dig, der skal analysere et digt. Den kan bruges som inspiration til analyse og fortolkning af alle typer af digte, og den er god at benytte både til lektier, opgaveskrivning og eksamen.

Uddrag 

Her kan du læse et kort uddrag af vores analyse og fortolkning af opfordringen til oprør i Michael Strunge digt "REVOLUTION"

Digtet opfordrer indirekte til et voldeligt oprør

Det er vanskeligt at sige præcis, hvordan oprøret ifølge “REVOLUTION” skal forløbe. Midtvejs i digtet kan vi dog se, at vi’er opfordrer til et voldeligt oprør. Der er ikke direkte tale om vold mod bestemte personer, fx magthaverne, men om at lægge den ydre verden i ruiner. 

Opfordringen formuleres lidt indirekte, da fokus er på ændringen frem for ødelæggelsen af den ydre verden. Det kan vi se i verslinje 8-10, hvor opfordringen til oprør bliver allermest eksplicit:

Den ydre verden skal ændres TOTALT
efter vor transformation af den til ruiner
med Explosions-Roserne

Her er det tydeligt, at den ydre verden skal forandres. Det skal ske gennem en ødelæggelse, der her beskrives som en slags eftertanke mere end en direkte opfordring. Digtet siger ikke: “Den ydre verden skal lægges i ruiner”. Det ville bringe meget fokus på volden og ødelæggelsen. I stedet er det ændringen til det bedre, der bliver bragt i fokus, mens ødelæggelserne beskrives med en smuk metafor: “Explosions-Roserne”. 

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind