Digte om oprør

Her får du hjælp til at skrive den analyserende artikel ”Digte om oprør”. I artiklen skal du analysere, fortolke og sammenligne to digte: Michael Strunges digt ”Revolution” fra Vi folder drømmens faner ud fra 1981 med U.P. Overbys digt ”Snart dages det” fra 1871.

Opgaven indgik ved skriftlig eksamen i Dansk A på STX 21. maj 2021. Du kan dog også bruge vores opgavehjælp, hvis du arbejder med digtene i anden sammenhæng.

I opgavehjælpen finder du først en podcast, som hjælper dig godt i gang med at forstå digtene. Herefter guider vi dig til at forstå opgaveformuleringens krav og finde et fokus i din artikel. Det gør vi bl.a. ved at stille en række arbejdsspørgsmål, som er dækkende for opgaveformuleringen. 

Du kan sammenligne dine svar på spørgsmålene med vores besvarelser, som du finder i vores analyse og fortolkning af henholdsvis “REVOLUTION” og “Snart dages det”. Som afslutning på opgavehjælpen giver vi forslag til, hvordan de to digte kan sammenlignes og sættes i en litteraturhistorisk sammenhæng.

Uddrag

Her kan du læse et uddrag fra vores sammenligning af samfundssynet i de to digte om oprør, som du skal analysere og fortolke:

I "Snart dages det" er menneskets indre også det vigtigste. Vi hører om arbejdernes ulmende had og om den forhånelse, de udsættes for. Men digtet erkender, at det er ydre vilkår, der skal forandres, hvis de ødelæggende indre følelser skal overkommes. Derfor foreslår digtets jeg, at arbejderne i fællesskab skal bygge noget nyt op. De skal rejse "en bygning til skærm i vor nød". Den bygning er senere blevet tolket som velfærdsstaten eller velfærdssamfundet, der netop har til hensigt at skærme, dvs. hjælpe, personer i nød.  

Synet på samfundet er altså temmelig forskelligt i de to digte. Til gengæld er der flere ligheder i deres måde at opfordre til oprør på. Der er ingen af de to digte, der direkte opfordrer vi'et til at begå vold, men i begge digte fornemmer vi alligevel, at der skal voldelige oprør til for at hjælpe forandringerne på vej. Det gælder især "REVOLUTION", der direkte nævner eksplosioner og forvandlingen af den ydre verden "til ruiner". Men også i "Snart dages det" er det muligt at tolke digtet, som om det opfordrer arbejderne til et voldeligt oprør.

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind

Digte om oprør

[1]
Bedømmelser
  • 01-11-2021
    Givet af 2.g'er på STX
    Jeg synes at der mangler hjælp til perspektiveringen.
    Du får hjælp til perspektiveringen i det sidste menupunkt. Her sætter vi teksterne ind i deres litteraturhistoriske sammenhæng. Hvis du tænker på hjælp til konkrete tekster, bør du vælge fra de to perioder blandt tekster, som du har arbejdet med i timerne.
    Givet af: Studienet.dk redaktionen