Sort frekvens

Den første del af Digte 2014 hedder “Sort frekvens”. Afsnittet fylder 12 sider i bogen og består af otte digte, hvoraf de to korteste bare er på fire verslinjer og det længste på hele 57 verslinjer. 

Titlen giver associationer til negative og dystre stemninger. Ordet frekvens betegner overordnet set antallet af gentagelser indenfor et bestemt tidsinterval. I fysik bruges det om antal svingninger per sekund i fx lydbølger. 

Ordet bruges også i overført forstand om de stemninger eller vibrationer, en person udsender. Hvis der er harmoni mellem to mennesker, kan vi fx sige, at de sender på samme frekvens. Det er derfor oplagt at tolke titlen “Sort frekvens” som udtryk for de negative vibrationer, som jeget i digtsamlingen udsender. 

Som det hedder i et af de første digte i delen; et ganske kort digt, som vi her citerer alle fire verslinjer fra:

For mig er samfundene døde.
Jeg tror ikke længere
det er et spørgsmål om forfinelse
men om afvikling.

Samfundene er altså under afvikling ifølge jeget. Det vil sige, at de fællesskaber, som samfund er udtryk for, er ved at gå i opløsning. Jeget peger ikke på andre fælles værdier, men konstaterer i det næste digt, at han “står i et kryds / mellem ligegyldighed og desperation”. Hans mentale ‘svingninger’ eller vibrationer’ danner med andre ord en sort frekvens. ...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind