Sproglige virkemidler

Der er rigtig mange gentagelser i digtsamlingen

Digte 2014 gør rigtig meget brug af gentagelser. Gentagelserne kommer til udtryk som sproglige figurer i langt de fleste af digtene, hvor der ofte er tale om ordrette gentagelser, der optræder med meget korte mellemrum. 

Flere steder bliver gentagelserne også et tema for jeget. Gentagelserne viser både os som læsere og jeget selv, at han føler sig fanget i de samme ritualer og rutiner, men at han ikke rigtig kan andet. Det ser vi fx i indledningen til det sjette digt i første del:

Jeg længes mod et før og et efter.
Det at jeg nu ligger søvnløs i Mælkevejen
minder mig om i går 
hvor jeg ligger søvnløs i Mælkevejen
jeg kan ikke holde tiderne adskilte
forstår du problemet
forstår du at jeg ikke kan mærke forskelle

I disse syv verslinjer er der to markante udtryk, der bliver gentaget ordret. Vi har fremhævet gentagelserne med fed. Det interessante er, at de sproglige udtryk afspejler digtets indhold, hvor jeget beklager sig over, at han ikke kan mærke forskelle. Han er derimod fanget i gentagelser. Det samme sker for ham dag ud og dag ind, nemlig at han ligger søvnløs. Det hjælper ham ikke at søge forståelse hos digtets du. Her bruger han nemlig også gentagelser, som får henvendelsen til at virke en smule desperat og næsten lidt anklagende.

Gentagelserne fremhæver altså jegets problemer med søvnløshed og manglende forståelse fra omverdenen. Samtidig nævnes det, at problemerne skyldes jegets manglende evne til at mærke forskelle og dermed blive del af en udvikling, hvor han bryder fri af gentagelserne. 

Med andre ord gør de ordrette gentagelser her os opmærksom på, at jegets tristhed skyldes gentagelser: Han oplever, at alt i bund og er gentagelser af de samme ubehagelige oplevelser (fx søvnløsheden), og det gør ham deprimeret. 

De mange ordrette gentagelser understreger også det overordnede indtryk af stilstand, der præger Digte 2014 til trods for jegets vildtvoksende tankerækker. Der er aldrig rigtig noget, der ændrer sig.  

Nogle gentagelser udvikler sig til ledemotiver med symbolsk betydning

Digtsamlingens bruger også en anden type gentagelsesfigur, som har en lidt anden virkning. Det er den type gentagelse, hvor ord, begreber og særlige formuleringer nævnes med et vist mellemrum forskellige steder i bogen. 

Den type gentagelse giver læseren en fornemmelse af sammenhæng mellem de mange digte, som ellers peger i vidt forskellige retninger. Det er isæ...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind