Genre

Digte 2014 har klare lyriske træk

Digte 2014 har mange lyriske træk. Digtene i bogen udtrykker følelser og skaber stemninger og er generelt rimelig korte. De fortæller ikke egentlige historier, sådan som episke digte gør, men udtrykker sindstilstande og oplevelser af verden. De er fortalt fra et indre perspektiv og har et tydeligt lyrisk jeg som afsender. 

Det lyriske jeg er dog et specielt ét af slagsen. Det er både meget udtryksfuldt og viser os samtidig, at det er et jeg, der ikke har nogen ‘kerne’ og dermed ikke noget indre, der kan udtrykkes. Det forklarer vi mere om i vores analyse af de sproglige virkemidler.

Alle digtene i Digte 2014 har også en sproglig musikalitet, der gør dem lyriske. Lyrisk betyder egentlig syngende eller sangbar og henviser altså til tekster, der kan synges. 

De musikalske træk i Digte 2014 skyldes især brugen af gentagelser, ligesom der er arbejdet meget med fx rytmen og med bogstavrim. Rytmen er ikke fast og metrisk, men alligevel et vigtigt virkemiddel i skabelsen af de lyriske træk. Brugen af bogstavrim gør os også opmærksomme på digtets lydlige udtryk, som har stor betydning for vores forståelse af det. Det kan du læse mere om i vores analyse af digtsamlingens rim og rytme

Digtsamlingen kan læses som politisk lyrik

I genreanalysen er det også relevant at undersøge, hvilke undergenrer en tekst er præget af. Undergenren er ofte bestemt af det eller de temaer, som teksten tager op. Dermed er en analyse af undergenrer i en tekst tæt knyttet til analysen og fortolkningen af tekstens tema.

Digte 2014 er ofte blevet analyseret som politisk lyrik. Det skyldes, at rigtig mange af digtene tilsyneladende beskriver et vigtigt politisk emne, nemlig klimaforan...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind