Sprog og sproglige virkemidler

I digte spiller sprogbrugen og de sproglige virkemidler en central rolle, fordi digte som regel prøver at sige meget med ganske få ord. Derfor er det altid godt at komme ind på sproget i din digtanalyse.

Fx kan du analysere, hvordan digtets tema eller miljø kommer til udtryk rent sprogligt. Det tæller desuden meget op i din analyse, hvis du kan vise, hvordan de sproglige virkemidler fungerer i digtet og påvirker læseren.

  • Hvordan kan du karakterisere sprogbrugen i digtet?
  • Hvordan påvirker sprogbrugen læseren?

NB: En del elever fokuserer i deres sproglige analyser på, om sproget er ’gammelt’. Dette er sjældent særlig relevant i en analyse. Langt de fleste digte er simpelthen skrevet i det sprog, der hører samtiden til. Hvis digtet fx stammer fra 1800-tallet, vil sproget helt naturligt også virke gammelt.