Rim i digte

Digtets rim er forholdsvis lette at finde. Rim gør, at digtet lyder flot og lyrisk (musisk), og at det er lettere at huske digtet. Der findes to overordnede typer af rim, nemlig bogstavrim og stavelsesrim (enderim).

  • Benyttes der rim i dit digt?
  • Og hvilken virkning har rimene i digtet?…

...

Bogstavrim

Bogstavrim vil sige, at et bestemt bogstav optræder ofte lige efter hinanden, især som første bogstav i nogle ord. Bogstavrim findes både som konson…

...

Stavelsesrim og enderim

Stavelsesrim er, når to stavelser rimer med hinanden. Fx: ”Jeg rimer, så du falder i svimer”.

De fleste stavelsesrim er enderim. Dvs. at stavelserne, som rimer, står i enden…

...

Rimmønster

Når et digt har enderim, kan man opstille et mønster for, hvordan de enkelte vers rimer med hinanden. Dette kaldes digtets rimmønster eller rimskema.

Rimmønsteret fremkommer, ved at man noterer, hvilke vers der rimer med hinanden. Disse vers giver man så bogstaver, sådan at vers, der rimer med hinanden, får samme bogstav.

Eksempel: Nationalsangen, Oehlenschläger, 1819

Der er et yndigt Land,
Det staaer med brede Bøge
Nær salten Østerstrand;
Det bugter sig i Bakke, Dal,
Det hedder gamle Danmark,
Og det er Freias Sal.

Ri…

...

Mandlige og kvindelige rim

Når man skriver rimmønsteret op, kan man skelne mellem mandlige og kvindelige rim. Mandlige rim noteres med stort bogstav, og kvindelige rim noteres med lille bogstav…

Teksten herover er kun et uddrag. Køb medlemskab for at læse den fulde tekst.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind