Indre komposition

Den indre komposition handler om, hvordan digtet rent indholdsmæssigt er bygget op og struktureret.

Fx kan et digt overordnet set komponeres som:

  • En fortælling med en sammenhængende handling.
  • En subjektiv oplevelse af en bestemt begivenhed.
  • En gennemarbejdning af et bestemt emne (fx vha. modsætnin…

...

Sådan kan du analysere den indre komposition

Du kan prøve at finde frem til digtets indre komposition på følgende måde:

  • Skriv ud for hver strofe i digtet, hvad det handler om (eller ud for nogle vers i digtet, hvis der kun er én strofe).
  • Overvej, hvad det grundlæggende tema er i hver strofe.
  • Kig nærmere på, hvordan sammenhængen er mellem temaerne i de enkelte strofer.
    • Kan du inddele digtet i nogle afsnit i forhold til indholdet i stroferne?
    • Er de…

...

Lineær komposition

En lineær komposition vil sige, at der er en fremadskridende udvikling, hvor digtet rent indholdsmæssigt flytter sig fra start til slut. Digtet kommer ’nogen vegne’, så at sige.

Er der en lineær kompositio…

...

Cirkelkomposition

En cirkulær komposition betyder, at digtet ender op omtrent samme sted, som det begyndte. Digtets indhold er altså lidt som en cirkel.

Er der en cirkulær komposition i dit digt? Og hvilken virkning har denne …

...

Fragmenteret komposition

En del nyere digte har hverken en lineær eller en cirkulær komposition, men derimod en usammenhængende opbygning, hvor de enkelte dele ikke rigtig hænger sammen på nogen klar måde. Dette kan kaldes en fragmenteret komposition (fragmenteret = delt op i brudstykker).

Er der en fragmenteret komposition i dit digt? Og hvilken virkning har denne kompositio…

...

Rammekomposition

En rammekomposition i et digt vil sige, at den første og sidste strofe udgør en ramme for resten af digtets indhold. Hvis der er tale om en rammekomposition, er rammen som regel det vigtigste i digtet. Det er altså her, det helt centrale siges.

Er der en ra…

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind