Opbygning

Det er vigtigt, at du analyserer digtets opbygning, hvilket også kaldes ’kompositionen’ eller ’formen’. I digte betyder selve kompositionen nemlig meget, for hvordan digtet påvirker modtageren, og hvad digtet kan betyde. Samtidig vil et kig på kompositionen give dig overblik over digtet og hjælpe dig med at strukturere din videre analyse.

Når man analyserer digtets komposition/opbygning/form, taler man både om en ydre komposition og en indre komposition. Den indre komposition handler om, hvordan selve digtets indhold er struktureret, mens den ydre komposition handler om alt andet end indholdet, nemlig strofer og vers, rim og rytme, grafisk layout osv.

En analyse af digtets opbygning vil altså sige, at du skal undersøge, hvordan dit digt er bygget op, og hvilken virkning denne opbygning har.