Differentialligningers orden

Vi kategoriserer differentialligninger efter deres orden. En differentiallignings orden er graden af den højest afledte funktion, der indgår i differentialligningen.

Hvis den eneste afledte funktion, der indgår i differentialligningen, er den afledte funktion y', så er der tale om en 1. ordens differentialligning. Hvis den dobbeltafledte funktion y'' indgår i en differentialligning, så er der tale om en 2. ordens differentialligning, uanset om den afledte funktion y' indgår eller ej.

Eksempel: Forskellige differentialligninger og deres orden

Diffe...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind