Eksamen

På denne side kan du finde hjælp til, hvordan du kan forberede dig på emnet Differentialligninger inden mundtlig eller skriftlig eksamen.

Eksamen i Matematik A på STX, HTX og HHX foregår ikke helt på samme måde. Du kan læse mere om, hvordan eksamen foregår på din uddannelse i vores vejledninger til eksamen. Du finder vejledningerne på siden Eksamensvejledninger i Matematik.

Mundtlig eksamen

Den mundtlige eksamen i Matematik A består af en individuel prøve.

Eksamensspørgsmålene inden for emnet Differentialligninger kan fx have fokus på et bevis for den fuldstændige løsning til en bestemt type differentialligning. Der kan også blive spurgt ind til et eller flere centrale begreber inden for emnet.

Når du skal forberede dine dispositioner til spørgsmålene om differentialligninger, så kan du finde inspiration i dette kompendium. Kompendiet indeholder både en gennemgang af ce...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind